Zadanie maturalne nr 11, matura 2022


Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=\frac{1}{3}(x+3)+5\) jest liczba

A. (-3)

B. \(\frac{9}{2}\)

C. 5

D. 12


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wartość funkcji w miejscu zerowym jest równa zeru, zatem:

\(f(x)=0=\frac{1}{3}(x+3)+5/\cdot(-3)\)

\(0=x+3-15\)

\(-x=-12\)

\(x=12\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-04-17, ZAD-4851

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie wartości funkcji

Dana jest funkcja:
f(x)=\frac{x-3}{x^2+4}+x-1

Obliczyć:

a) f(1)

b) f(0)

c) f(-2)

d) f(1/2).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór

B. wzór

C. wzór

D. wzórPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom podstawowy)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

zadanie maturalne 2015, zadanie 8

Zbiorem wartości funkcji f jest

A. (-2,2)

B. ⟨-2,2)

C. ⟨-2,2⟩

D. (-2,2⟩Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom podstawowy)

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x) = x2+x+c. Jeżeli f(3) = 4, to:

A. f(1) = -6

B. f(1) = 0

C. f(1) = 6

D. f(1) = 18Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2014

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y = -2x-2, należy punkt:

A. A = (1,-2)

B. B = (2,-1)

C. C = (1,1/2)

D. D = (4,4)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2020

Punkt A = (1/3,-1) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = 3x + b. Wynika stąd, że

A. b = 2

B. b = 1

C. b = -1

D. b = -2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2021

Funkcja ? jest określona wzorem f(x)=x2/(2x-2) dla każdej liczby rzeczywistej x ≠ 1. Wtedy dla argumentu x = √3 - 1 wartość funkcji f jest równa

A. 1/(√3 - 1)

B. -1

C. 1

D. 1/(√3 - 2)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2021

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x) = 3x - 2 należy punkt o współrzędnych

A. (-1,-5)

B. (0,-2)

C. (0,-1)

D. (2,4)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2021

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f(4) - f(2) = 6. Wyznacz wzór funkcji f.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2022

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

Rysunek, matura 2022, zadanie 8

Iloczyn \(f(-3)\cdot f(0)\cdot f(4)\) jest równy

A. (-12)

B. (-8)

C. 0

D. 16Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.