Zadanie - obliczanie wartości funkcji


Dana jest funkcja: f(x)=\frac{x-3}{x^2+4}+x-1
Obliczyć:
a) f(1),
b) f(0),
c) f(-2),
d) f(1/2).

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby obliczyć wartość funkcji w punkcie, trzeba podstawić za zmienną x daną liczbę i wyliczyć wartość funkcji:

f(x)=\frac{x-3}{x^2+4}+x-1\\ a) \ f(1)=\frac{1-3}{1^2+4}+1-1=\frac{-2}{5}=-\frac{2}{5}\\ b)\ f(0)=\frac{0-3}{0^2+4}+0-1=-\frac{3}{4}-1=-1\frac{3}{4}\\ c) \ f(-2)=\frac{-2-3}{(-2)^2+4}-2-1=-\frac{5}{8}-3=-3\frac{5}{8}\\ d) \ f(\frac{1}{2})=\frac{\frac{1}{2}-3}{(\frac{1}{2})^2+4}+\frac{1}{2}-1=\frac{\frac{1}{2}-\frac{6}{2}}{\frac{1}{4}+\frac{16}{4}}-\frac{1}{2}=\\ =\frac{-\frac{5}{2}}{\frac{17}{4}}-\frac{1}{2}=-\frac{5}{\cancel{2}}\cdot \frac{\cancel{4}^2}{17}-\frac{1}{2}=-\frac{10}{17}-\frac{1}{2}=-\frac{20}{34}-\frac{17}{34}=-\frac{37}{34}=-1\frac{3}{34} tło tło tło tło tło tło tło tło

© medianauka.pl, 2010-03-13, ZAD-692

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)
Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór
B. wzór
C. wzór
D. wzór


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.
zadanie maturalne 2015, zadanie 8

Zbiorem wartości funkcji f jest
A. (-2,2)
B. <-2,2)
C. <-2,2>
D. (-2,2>


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom podstawowy)
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to :

A. f(1)=-6
B. f(1)=0
C. f(1)=6
D. f(1)=18


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2014
Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y=-2x-2 , należy punkt:

A. A=(1,-2)
B. B=(2,-1)
C. C=(1,1/2)
D. D=(4,4)

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.