Zadanie maturalne nr 22, matura 2014


Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y=-2x-2 , należy punkt:

A. A=(1,-2)
B. B=(2,-1)
C. C=(1,1/2)
D. D=(4,4)

ksiązki Rozwiązanie zadania

Sprawdzimy, który z punktów należy do wykresu danej funkcji, podstawiając za x pierwszą współrzędna punktu, sprawdzając czy wartość f(x) jest równa współrzędnej y danego punktu:

Mamy więc:

f(x)=-2^{x-2}\\ A=(1,-2)\\f(1)=-2^{1-2}=-2^{-1}=-\frac{1}{2}\neq -2\\B=(2,-1)\\f(2)=-2^{2-2}=-2^0=-1

Punkt B należy do wykresu naszej funkcji. Można jeszcze sprawdzić pozostałe punkty:

f(x)=-2^{x-2}\\ C=(1,\frac{1}{2})\\f(1)=-2^{1-2}=-2^{-1}=-\frac{1}{2}\neq \frac{1}{2}\\D=(4,4)\\f(4)=-2^{4-2}=-2^2=-4\neq 4

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B.

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3445

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie wartości funkcji
Dana jest funkcja: f(x)=\frac{x-3}{x^2+4}+x-1
Obliczyć:
a) f(1),
b) f(0),
c) f(-2),
d) f(1/2).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)
Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór
B. wzór
C. wzór
D. wzór


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2015 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.
zadanie maturalne 2015, zadanie 8

Zbiorem wartości funkcji f jest
A. (-2,2)
B. <-2,2)
C. <-2,2>
D. (-2,2>


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom podstawowy)
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to :

A. f(1)=-6
B. f(1)=0
C. f(1)=6
D. f(1)=18


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.