Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 22, matura 2014


Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y=-2x-2 , należy punkt:

A. A=(1,-2)
B. B=(2,-1)
C. C=(1,1/2)
D. D=(4,4)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sprawdzimy, który z punktów należy do wykresu danej funkcji, podstawiając za x pierwszą współrzędna punktu, sprawdzając czy wartość f(x) jest równa współrzędnej y danego punktu:

Mamy więc:

f(x)=-2^{x-2}\\ A=(1,-2)\\f(1)=-2^{1-2}=-2^{-1}=-\frac{1}{2}\neq -2\\B=(2,-1)\\f(2)=-2^{2-2}=-2^0=-1

Punkt B należy do wykresu naszej funkcji. Można jeszcze sprawdzić pozostałe punkty:

f(x)=-2^{x-2}\\ C=(1,\frac{1}{2})\\f(1)=-2^{1-2}=-2^{-1}=-\frac{1}{2}\neq \frac{1}{2}\\D=(4,4)\\f(4)=-2^{4-2}=-2^2=-4\neq 4

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B.

© medianauka.pl, 2017-02-04, ZAD-3445


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.