Zadanie maturalne nr 18, matura 2017 (poziom podstawowy)


Na rysunku przedstawiona jest prosta k, przechodząca przez punkt A = (2, -3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox.
A. tg\alpha = -\frac{2}{3}
B. tg\alpha = -\frac{3}{2}
C. tg\alpha = \frac{2}{3}
D. tg\alpha = -\frac{3}{2}


Wykorzystamy równanie prostej postaci y = ax +b. Pamiętamy, że współczynnik a jest równy tgα, a jako, że prosta przechodzi przez środek układu to b = 0, więc wystarczy podstawić punkt do równania y = ax:
y = ax
a = tgα
-3 = 2tgα
tg\alpha = -\frac{3}{2}
Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2019-09-17, ZAD-3686

Zadania podobne

Zapytanie nie zostało wykonane poprawnie!
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.