Zadanie - wykres funkcji liniowej


Naszkicować wykres funkcji y=-\sqrt{2}x+1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy tutaj do czynienia z funkcją liniową y=ax+b, której wykresem jest prosta, wystarczą więc dwa punkty do jej wyznaczenia w układzie współrzędnych. Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji i wybieramy takie argumenty, aby można było łatwo zaznaczyć je w układzie współrzędnych:

x\sqrt{2}-\sqrt{2}
y=-2+1=-12+1=3

Jak zaznaczyć w układzie współrzędnych odcinek o długości \sqrt{2}? Długość przekątnej kwadratu o boku długości 1 to właśnie pierwiastek z dwóch. Wystarczy więc odmierzyć cyrklem tę długość (narysować okrąg). Poniższy rysunek przedstawia szkic wykresu badanej funkcji.

wykres funkcji y=-\sqrt{2}x+1

© medianauka.pl, 2010-03-10, ZAD-682

Zadania podobne

kulkaZadanie - wykres funkcji liniowej
Naszkicować wykres funkcji y=-5x+\frac{1}{2}, określić jej monotoniczność oraz znaleźć miejsce zerowe.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2015 (poziom podstawowy)
W układzie współrzędnych są dane punkty A =(-43,-12) , B = (50,19). Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.