Zadanie - rozwiązać równanie logarytmiczne

Treść zadania:

Rozwiązać równanie \(\log_{2}{(\log_{3}{x})}=0\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Najpierw określamy dziedzinę równania, czyli zbiór wszystkich wartości \(x\), dla których równanie ma sens matematyczny. Musimy zdefiniować dwa warunki. Po pierwsze z definicji logarytmu wynika, że liczba logarytmowana musi być większa od zera. Logarytmujemy tutaj zmienną \(x\) oraz sam logarytm o podstawie 3. Mamy więc:

\(\begin{cases} x^>0\\\log_{3}{x}>0 \end{cases}\)

Jak poradzić sobie z drugą nierównością? Możemy rozwiązywać nierówność logarytmiczną albo odczytać rozwiązanie bezpośrednio z wykresu. Kiedy narysujemy wykres funkcji \(y=\log_{3}x\), to bez problemu odczytamy dla jakich \(x\) wartości tej funkcji są dodatnie (leżą nad osią \(Ox\)). Tutaj skorzystamy z tej właśnie metody.

Sporządzamy prostą tabelkę zmienności funkcji:

\(x\)\(\frac{1}{3}\)\(1\)\(3\)
\(log_{3}x\)\(-1\)\(0\)\(1\)

Sporządzamy szkic wykresu i zaznaczamy interesujący nas przedział.

Rysunek pomocniczy , wykres funkcji logarytm

Nasz warunek opisany wyżej spełniony jest dla \(x>1\). Możemy więc teraz zapisać nasz warunek następująco:

\(\begin{cases} x^>0\\\log_{3}{x}>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^>0 \\ x>1 \end{cases} \Leftrightarrow x\in (1;+\infty)\)

Przedział znajdujemy na podstawie rysunku:

rysunek pomocniczy - oś liczbowa i przedziały

Rozwiązań będziemy szukać w zbiorze określonym powyżej.


Możemy przystąpić do rozwiązywania równania. Zastosujemy podstawienie.

\(\log_{2}{(\log_{3}{x})}=0\)

\(t=\log_{3}{x}\)

\(log_{2}{t}=0\)

Wystarczy teraz skorzystać z definicji logarytmu. Dla \(a,b\in \mathbb{R}_+\) i \(a\neq 1\):

\(\log_{a}{b}=c \Leftrightarrow a^c=b\)

Mamy więc:

\(\log_{2}{t}=0 \Leftrightarrow 2^0=t\)

\(t=1\)

Możemy dalej rozwiązywać równanie ze względu na zmienną \(x\):

\(\log_{3}{x}=1\)

\(3^1=x\)

\(x=3\)

Liczba \(3\) należy do dziedziny równania, którą określiliśmy na wstępie. Jest to więc rozwiązanie równania \(\log_{2}{(\log_{3}{x})}=0\).

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem równania \(\log_{2}{(\log_{3}{x})}=0\) jest liczba \(3\).

© medianauka.pl, 2009-12-11, ZAD-427

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{x}=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{x}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{3x}=3\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{3}{(1-x)}=\log_{3}{(x-3)}+2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\frac{2}{\log{x}+1}-\frac{1}{\log{x}-1}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.