Zadanie - rozwiąż równanie logarytmiczne

Treść zadania:

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Określamy na wstępie dziedzinę równania, czyli zbiór wszystkich wartości \(x\), dla których równanie (w tym logarytm) ma sens matematyczny.

Liczba logarytmowana musi być większa od zera. Logarytmujemy tutaj wartość \(x-4\) oraz cały logarytm o podstawie 2. Mamy więc dwa następujące warunki:

\(\begin{cases} x-4^>0 \\ \log_{2}{(x-4)}>0 \end{cases}\)

Jak znaleźć rozwiązanie drugiego warunku? Możemy rozwiązywać nierówność logarytmiczną albo odczytać rozwiązanie bezpośrednio z wykresu. Kiedy narysujemy wykres funkcji \(y=log_2(x-4)\), to bez problemu odczytamy dla jakich \(x\) wartości tej funkcji są dodatnie (leżą nad osią \(OX\)). Ponieważ z tej metody korzystaliśmy w innym zadaniu, tutaj rozwiążemy nierówność logarytmiczną.

\(\log_{2}{(x-4)}>0\)

\(\log_{2}{(x-4)}>\log_{2}{1}\)

\(x-4>1\)

Kilka słów wyjaśnień do powyższych rachunków. Wyraziliśmy liczbę 0 jako logarytm \(0=\log_{2}{1}\), bo \(2^0=1\). W drugim kroku korzystamy z własności funkcji logarytmicznej. Ponieważ podstawa logarytmu jest większa od jedności, funkcja logarytmiczna jest rosnąca i możemy zapisać, że:

\(\log_{a}{b}>\log_{a}{c} \Leftrightarrow b>c\)

Kontynuujemy wyznaczanie dziedziny równania logarytmicznego. Mamy następujący układ nierówności:

\(\begin{cases} x-4^>0\\\log_{2}{(x-4)}>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^>4 \\ x-4>1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^>4 \\ x>5 \end{cases}\)

rysunek pomocniczy
Znaleźliśmy dziedzinę równania logarytmicznego:

\(x\in (5;+\infty)\)

Rozwiązań będziemy szukać w zbiorze określonym powyżej.


Możemy przystąpić do rozwiązywania równania. Zastosujemy podstawienie.

\(\log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2\)

\(t=\log_{2}{(x-4)}\)

\(log_{4}{t}=2\)

Wystarczy teraz skorzystać z definicji logarytmu. Dla \(a,b\in \mathbb{R}_+\) i \(a\neq 1\):

\(\log_{a}{b}=c \Leftrightarrow a^c=b\)

Mamy więc:

\(\log_{4}{t}=2 \Leftrightarrow 4^2=t\)

\(t=16\)

Możemy dalej rozwiązywać równanie ze względu na zmienną \(x\):

\(t=16\)

\(\log_{2}{(x-4)}=16\)

\(2^{16}=x-4\)

\(x=2^{16}+4\)

\(x=65540\)

Liczba \(65540\) należy do dziedziny równania, którą określiliśmy na wstępie. Jest to więc rozwiązanie równania \(\log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2\).

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem równania \(\log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2\) jest liczba \(65540\).

© medianauka.pl, 2009-12-12, ZAD-429

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{x}=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{x}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie \(\log_{x}{3x}=3\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać równanie \(\log_{2}{(\log_{3}{x})}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{3}{(1-x)}=\log_{3}{(x-3)}+2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Rozwiązać równanie logarytmiczne \(\frac{2}{\log{x}+1}-\frac{1}{\log{x}-1}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.