Zadanie - równanie logarytmiczne


Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Określamy dziedzinę równania
\begin{cases} x+2^>0 \\ x+3>0 \end{cases} \\ \begin{cases} x^>-2 \\ x>-3 \end{cases}
rysunek pomocniczy
x\in (-2;+\infty)
\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0 \\ \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{\frac{1}{3}}{3}\cdot \log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1 \\ \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}-\log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1
\log_{\frac{1}{3}}{\frac{x+2}{x+3}}=-1 \\ (\frac{1}{3})^{-1}=\frac{x+2}{x+3}
3=\frac{x+2}{x+3} \\ 3-\frac{x+2}{x+3}=0 \\ \frac{3(x+3)}{x+3}-\frac{x+2}{x+3}=0 \\ \frac{3(x+3)-(x+2)}{x+3}=0 \\ 3x+9-x-2=0 \\ 2x+7=0 \\ 2x=-7 \\ x=-3\frac{1}{2}
Liczba -3,5 nie należy do dziedziny równania.
Równanie \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0 nie ma rozwiązania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Określamy dziedzinę równania, czyli zbiór wszystkich wartości x, dla których równanie ma sens matematyczny.

Liczba logarytmowana musi być większa od zera. Logarytmujemy tutaj wartość (x+2) oraz (x+3). Zapisujemy więc oba warunki i rozwiązujemy układ nierówności:

\begin{cases} x+2^>0 \\ x+3>0 \end{cases} \\ \begin{cases} x^>-2 \\ x>-3 \end{cases}


rysunek pomocniczy

Rozwiązaniem układu jest część wspólna obu przedziałów, a wiec:

x\in (-2;+\infty)

W zbiorze określonym wyżej będziemy szukać rozwiązań równania logarytmicznego.


Przystępujemy do rozwiązania równania logarytmicznego.

Mamy tutaj dwa logarytmy o różnych podstawach. Musimy to zmienić. Skorzystamy z własności logarytmów (dla podstaw logarytmów dodatnich i różnych od jedności oraz dodatnich liczb logarytmowanych):

\log_{a}{b}=\log_{c}{a}\cdot \log_{c}{b}

Mamy zatem:

\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0 \\ \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{\frac{1}{3}}{3}\cdot \log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1 \\ \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+(-1)\cdot \log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1 \\ \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}-\log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1 tło tło tło tło

Teraz skorzystamy z innej własności działań na logarytmach:

\log_{a}{b}-\log_{a}{c}=\log_{a}{\frac{b}{c}}

Mamy zatem:

\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}-\log_{\frac{1}{3}}{(x+3)}=-1 \\ \log_{\frac{1}{3}}{\frac{x+2}{x+3}}=-1 \\ (\frac{1}{3})^{-1}=\frac{x+2}{x+3}

W ostatnim kroku skorzystano z definicji logarytmu

\log_{a}{b}=c \Leftrightarrow a^c=b

Przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę równania, sprowadzamy do wspólnego mianownika i korzystamy z własności ułamków: ułamek jest równy zeru, gdy jego licznik jest zerem.

(\frac{1}{3})^{-1}=\frac{x+2}{x+3} \\ 3=\frac{x+2}{x+3} \\ 3-\frac{x+2}{x+3}=0 \\ \frac{3(x+3)}{x+3}-\frac{x+2}{x+3}=0 \\ \frac{3(x+3)-(x+2)}{x+3}=0 \\ 3x+9-x-2=0 \\ 2x+7=0 \\ 2x=-7 \\ x=-3\frac{1}{2}

Niestety liczba -3,5 nie należy do dziedziny równania, zatem równanie logarytmiczne nie ma rozwiązania.

ksiązki Odpowiedź

Równanie
\log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0
nie ma rozwiązania.

© medianauka.pl, 2009-12-12, ZAD-431

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{x}{x}=2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{x}{x}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozwiązać równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{x}{3x}=3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozwiązać równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{2}{(\log_{3}{x})}=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rozwiąż równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{3}{(1-x)}=\log_{3}{(x-3)}+2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \frac{2}{\log{x}+1}-\frac{1}{\log{x}-1}=0

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.