zadanie

Zadanie 264 - nierówności - zadanie z treścią


Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x - wiek wnuka,
2x - wiek dziadka,

x+2x>90\\ 3x>90/:3 \\ x>30

Suma wieku dziadka i wnuka przekroczy 90 lat, gdy wnuk skończy 30, a dziadek 60 lat.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zapisujemy dane i oznaczenia:

xwiek wnuczka
2xwiek dziadka
(jest 2 razy starszy od wnuka)

Zapiszemy nierówność słownie

(wiek \ dziadka) + (wiek \ wnuka) > 90 lat

czyli:

x+2x>90\\ 3x>90/:3 \\ x>30

Z tego wynika, że wiek wnuka musi być większy niż 30 lat. Skoro tak, to wiek dziadka musi przekroczyć 60 lat.

ksiązki Odpowiedź

Suma wieku dziadka i wnuka przekroczy 90 lat, gdy wnuk skończy 30, a dziadek 60 lat.

© Media Nauka, 2010-03-02

Zadania podobne

kulkaZadanie 259 - nierówność liniowa
Rozwiązać nierówność:
a) \frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)
b) (x-5)^2\geq (x+4)^2
c) \frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}

kulkaZadanie 261 - nierówność liniowa z parametrem
Rozwiązać nierówność: x^2+ax<(x-a)^2 ze względu na niewiadomą x.

kulkaZadanie 263 - nierównośćliniowa - zadanie z treścią
W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.