Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 336 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{\frac{5}{100} x}{12}=50/\cdot 12 \\ \frac{5}{100}x=600/\cdot 100 \\ 5x=60000/:5 \\x=12000

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Niech x oznacza kapitał pana Kowalskiego (kwotę początkową).

Ułożymy równanie. 5% od kapitału (5% z x zł) to nic innego jak odsetki w skali roku. Gdy odsetki te podzielimy przez 12 otrzymamy odsetki w skali miesiąca, czyli, jak wynika z treści zadania 50 zł. Zdanie to zapisujemy za pomocą równania:

\frac{5%\cdot x}{12}=50/\cdot 12 \\ 5%\cdot x=600\\ \frac{5}{100}x=600/\cdot 100 \\ 5x=60000/:5 \\x=12000

ksiązki Odpowiedź

Pan kowalski włożył na lokatę 12000 zł.

© Media Nauka, 2010-03-27


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy