zadanie

Zadanie 337 - obliczenia procentowe


2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeżeli liczba a stanowi p% liczby b, to:

b=\frac{a\cdot 100}{p}

Korzystamy z powyższego wzoru i obliczamy:

\frac{2,5\cdot 100}{2}=\frac{250}{2}=125

ksiązki Odpowiedź

Szukana liczba to 125

© Media Nauka, 2010-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 335 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?

kulkaZadanie 336 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?