Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 337 - obliczenia procentowe


2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeżeli liczba a stanowi p% liczby b, to:

b=\frac{a\cdot 100}{p}

Korzystamy z powyższego wzoru i obliczamy:

\frac{2,5\cdot 100}{2}=\frac{250}{2}=125

ksiązki Odpowiedź

Szukana liczba to 125

© Media Nauka, 2010-03-27


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy