Żurawiowe

Żurawiowate, żurawiowe (Gruiformes) to rząd ptaków, liczący dziś 11 rodzin i 203 gatunki. W Polsce występuje 11 gatunków, w tym 8 lęgowych. W Europie mamy przedstawicieli trzech rodzin. Do żurawiowych należą ptaki o bardzo zróżnicowanym wyglądzie oraz różnorodnym trybie życia. Mamy u nas przedstawicieli rodzin żurawi, chruścieli i dropi (wymarłe).

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Bekaśnice
Bekaśnice

Aramidae
Chruściele
Chruściele

Rallidae
Dropie
Dropie

Otididae
Dwuczuby
Dwuczuby

Cariamidae
Gruchacze
Gruchacze

Psophiidae
Kagu
Kagu

Rhynochetidaearus
Perkołyski
Perkołyski

Heliornithidae
Przepiórniki
Przepiórniki

Turnicidae
Słonecznice
Słonecznice

Eurypygidae
Żurawie
Żurawie

Gruidae

Inne rodziny

  • Madagaskarniki (Mesitornithidae)

Występowanie i środowisko

Występują na całym świecie. Często unikają zadrzewionych miejsc. Zamieszkują stepy, pustynie i półpustynie. W Polsce wszyscy żyjący przedstawiciele tego rzędu zamieszkują tereny wodno-błotne. Dropy preferują suche stepy.

Tryb życia i zachowanie

Wiele gatunków prowadzi naziemny i dzienny tryb życia. To ptaki wędrowne. Poza okresem rozrodczym żurawiowate tworzą często duże stada.


Morfologia i anatomia

Rząd żurawiowatych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form.

Rozmnażanie

Gniazdowanie odbywa się w niedostępnych miejscach. Nierzadko gody są poprzedzane widowiskowymi tańcami. Pisklęta są zagniazdownikami, jednak nie są od razu samodzielne. Liczba jaj: oo 1 do 12, przy czym większą liczbę jaj składają chruściele.

Pożywienie

Pożywienie stanowi pokarm mieszany (różne części roślin i pokarm pochodzenia zwierzęcego). Owady pełnią dość istotną rolę w diecie wielu gatunków. Wyjątkowe są żurawie, które polują na gryzonie, płazy oraz pisklęta innych ptaków, a także jaja innych ptaków.

Ochrona i zagrożenia

Pięć gatunków ma status krytycznie zagrożonych, 19 zagrożonych, 29 jest narażonych. Gatunki uznane za wymarłe - 22. Poza łyską wszystkie rodzime gatunki znajdują się pod ścisłą ochroną.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-21


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
drop
          

Trwa okres lęgowy dropia.

ukryj/pokaż
żuraw zwyczajny
         

Żuraw składa w tym czasie jaja.

          

Żuraw pierzy się w tym okresie raz na 2-4 lata.

          

Odbywają się przeloty żurawi na zimowiska.

          

Przylatują do kraju żurawie.

ukryj/pokaż
łyska

Możliwość obserwacji łyski w Polsce.

          

Łyski zakładają gniazda na wodzie.

           

Pierwsze lęgi łysek.

           

Trwa migracja łysek.

ukryj/pokaż
kokoszka

Możliwość obserwacji kokoszki w Polsce. W okresie listopada do lutego występuje rzadziej.

       

Trwa okres lęgowy u kokoszki.

ukryj/pokaż
zielonka
      

Trwa występowania zielonki w POlsce.

ukryj/pokaż
wodnik
    

Okres występowania wodnika w Polsce.

        

Okres zimowania wodnika w Polsce w nielicznych miejscach, gdzie woda nie zamarza.

ukryj/pokaż
derkacz
       

Okres występowania w Polsce derkacza.

ukryj/pokaż
kropiatka
          

do Polski przylatuje kropiatka.

         

Kropiatka odlatuje z Polski.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.