Ara żółtoskrzydła

Ara żółtoskrzydła, arakanga, arakang, ara macao (Ara macao) to gatunek ptaka egzotycznego z rzędu papug. Upierzenie bardzo kolorowe, w dużej części czerwone, pokrywy skrzydeł w części środkowej żółte, lotki niebieskie, podobnie i pokrywy nadogonowe, kuper. Policzki są białe, żuchwa oraz cześć górnej szczęki czarne. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Ara żółtoskrzydła (Ara macao)

© Dudarev Mikhail


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Ara żółtoskrzydła występuje głównie a Ameryce Południowej, Środkowej, a także na niewielkim obszarze Ameryki Północnej w Meksyku, gdzie jej liczebność maleje. Zasiedla lasy wilgotne i suche, zadrzewienia, zarośla, a także spotykana na terenach rolniczych.

Tryb życia i zachowanie

Spotykana najczęściej w parach lub małych grupach rodzinnych. Czasem tworzy stada do 30 osobników. Przebywa zwykle w koronach drzew. Ptak ten dożywa nawet 80 lat, zwykle jednak do 50 lat.

Morfologia i anatomia

Ara ta dorasta do 78-90 cm długości ciała. Rozpiętość skrzydeł wynosi 37-43 cm.

Pożywienie

Zjada nasiona, orzechy i owoce.

Rozmnażanie

Gniazda zakłada w dziuplach, gdzie samica składa 1-2 jaja i wysiaduje je przez 30 dni.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Pióra tej papugi były używane przez Indian jako ozdoby.

Papuga ta ma zdolność do naśladowania ludzkiej mowy.


Filmy


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?


© medianauka.pl, 2019-01-19, GAT-7100
©® Media Nauka 2008-2023 r.