PL

Bydło domowe

Bydło domowe (Bos taurus) to udomowiony duży ssak z rodziny krętorogich, którego przodkiem był tur. Pierwsze ślady udomowienia tego ssaka pochodzą z Mezopotamii i mają aż 8000 lat. Hodowla racjonalna rozpoczęła się dopiero pod koniec XVIII wieku.

Samice bydła domowego nazywamy krowami, samców nazywamy bykami, buhajami lub stadnikami.

Wśród bydła domowego można wyróżnić kilka zróżnicowanych typów: mleczne, mięsne i robocze.

Ubarwienie bydła domowego jest różne: płowe, czarne, rude, kawowe, białe, łaciate. Krowy mleczne mają mocno rozbudowaną tylną część ciała, bardzo duże wymię ze strzykami, czyli sutkami (2 pary).

Wybrane rasy krów:

  • jersey (mleczna)
  • angeln (mleczna)
  • hereford (mięsna)
  • aberdeen-angus (mięsna)
  • charolaise (mięsna)


Bydło domowe (Bos taurus)
© Krzysztof Trawiński - medianauka.pl

Występowanie i środowisko

Cały świat poza Antarktydą.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Pożywienie

Trawy.

Rozmnażanie

Ciąża u krów trwa 280 dni. Krowa rodzi zwykle jedno młode, które nazywamy cielęciem. Od szóstego miesiąca młodą krowę nazywamy jałówką aż do wycielenia się (porodu). Młode osiąga dojrzałość płciową w wieku 6 miesięcy.

NE

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten nie został jeszcze przypisany do żadnej kategorii ryzyka według kryteriów IUCN. Podstawowe korzyści z hodowli bydła domowego:

  • mleko
  • mięso
  • skóra
  • nawóz naturalny - obornik
  • rozrywka (corrida)

Ciekawostki

Samce czasami kastruje się dla osiągnięcia większej wagi ciała byków. Wykastrowanego byka nazywamy wolcem (młody byk) lub wołem (stary byk).

Krowa może dać 4000 litrów mleka rocznie.

Jedna duża krowa może wyprodukować w ciągu roku 10 ton obornika.


Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2012-04-23, GAT-118


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.