Gołąb skalny

Zarówno gołąb domowy jak i gołąb miejski są formą udomowioną gołębia skalnego. Udomowienie miało miejsce około 4000 lat p.n.e. Gołąb miejski ma zmienne ubarwienie, część z nich jest podobna do gołębia skalnego. Mają jasnoszare upierzenie, głowę niebieskawą, białą plamę na grzbiecie i czarnymi przepaskami na skrzydłach. W pozostałych przypadkach ubarwienie jest czarne, białe, rdzawe lub pośrednie.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Gołąb skalny (Columba livia)

© Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gołąb jest ptakiem kosmopolitycznym. Gołąb skalny żyje w południowej Europie, na północnych wybrzeżach Francji, na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, w południowej i środkowej Azji, północnej Afryki. Gołąb miejski prowadzi osiadły tryb życia. Zasiedla wiele miast w Polsce.

Tryb życia i zachowanie

Gołębie prowadzą dzienny tryb życia. Wydają odgłos przypominający gruchanie. Bardzo dobrze latają. Gromadzą się w stada i przebywają zwykle w miejscach masowo odwiedzanych przez człowieka, gdzie mogą liczyć na pokarm. Głos to gruchanie złożone z serii sylab "gru-u".

Pożywienie

Gołębie zjadają nasiona, owoce, jagody, pączki, a także w mniejszym stopniu owady.

Rozmnażanie

Samica składa 2 jaja, które wysiaduje przez 16-19 dni. Pisklęta są gniazdownikami, przebywają w gnieździe 30 dni. Samica karmi młode mleczkiem ptasim.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Gołąb miejski jest objęty w Polsce ochroną ścisłą.

Ciekawostki

Długotrwała hodowla doprowadziła do uzyskania ponad 300 ras. Oto niektóre z grup tych ras:

  • gołębie polne - najbardziej przypominające gołębia skalnego, zalicza się też do nich zdziczałe populacje miejskie, są szaroniebieskie z białym kuprem i dwoma ciemnymi paskami na skrzydłach;
  • brodawczaki - charakteryzują je rozwój brodawkowatej błony u nasady dzioba i wokół oczu; zaliczamy do nich następujące rasy: kariery, badgety, dragony, gołębie pocztowe;
  • garłacze - charakteryzuje je duże, napełniane powietrzem wole, szczególnie u samców; znane rasy to: garłacze angielskie, pomorskie, śląskie;
  • gołębie wysokolotne (latawce) - są to gołębie latające wysoko całymi stadami; nalezą do nich: srebrniaki - siwki polskie, sokoły gdańskie wysokolotne, bociany, barwnogłówki, sroczki małopolskie, orliki, gancle, szeki lwowskie, szeki lwowskie;
  • turkoty i barwiste - charakteryzuje je charakterystyczny, huczący głos podobny do bębnienia;
  • gołębie fryzowane - z tendencją do lokowatości piór i ich przerastania w wybranych miejscach; należą do nich: perukarze, sówki, blondynety, satynety;
  • pawiki - charakteryzuje je zwiększona liczba sterówek, nawet do 42;
  • kuraki - charakteryzują je długie nogi; przypominają kurę;
  • gołębie użytkowe - są dużych rozmiarów, hodowane w celach spożywczych; należą do nich: rysie polskie, sztrasery, białki polskie, homery olbrzymie, , olbrzymy polskie i rzymskie (rozpiętość skrzydeł nawet 1 m i ciężar 1 kg).

Nawóz gołębi jest ceniony w ogrodnictwie.<.p>

Formy:
gołąb domowy (Columba livia domestica),
gołąb miejski (Columba livia urbana).


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2013-05-19, GAT-525
©® Media Nauka 2008-2023 r.