Iglicznia

Iglicznia (Syngnathus typhle) to gatunek morskiej ryby z rodziny igliczniowatych. Ciało silnie wydłużone, długie, cienkie. Pyszczek wyciągnięty w długą, dość szeroką, ścieśnioną bocznie rurkę gębową, w której otwór gębowy jest w górnym położeniu, skierowany skośnie. Ubarwieniem przypomina glony, pośród których żyje. Przeważa zieleń i brązy z żółtawymi plamkami. Płetwa ogonowa mała, wachlarzowata. Płetwa grzbietowa jest krótka, umiejscowiona mniej więcej w połowie ciała. Płetwy piersiowe małe, płetwy odbytowej brak. Ciało ma przekrój poprzeczny siedmiokąta.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Iglicznia (Syngnathus typhle)

© Richard Carey – stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Ryba ta żyje we wschodnim Atlantyku od Bałtyku po Morze Śródziemne i Czarne. W Bałtyku występuje pośród podwodnych łąk, porośniętych glonami urządzeń i skał.

Środowisko

ryba morska
Oceany / Morza

Atlantyk
Bałtyk
Morze Śródziemne

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 20-35 cm. Samce są mniejsze od samic.

Pożywienie

Poluje na skorupiaki i narybek, które wsysa przez rurkę. Młode zjadają plankton.

Rozmnażanie

Rozród trwa od maja do sierpnia. Samica składa jaja poprzez pokładełko do torby samca. Samiec przechowuje jaja i wylęg w torbie lęgowej. Rozwój w torbie trwa około 4 tygodni. Młode opuszczają torbę, jak osiągają 2-3 cm długości ciała.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce iglicznia podlega ścisłej ochronie.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:


Pokrewne gatunki ryb


Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN – Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Włodzimierz Załachowski – Ryby - zwierzęta świata, 83-01-10632-8, PWN 1992
  • Joanna Grabowska, Michał Grabowski – Ilustrowana encyklopedia ryb Polski - Atlas, 978-83-7705-827-5, Fenix 2015
  • Praca zbiorowa - redakcja Katarzyna Kolowca-Chnura – Zoologia Tom V. Ryby, ISBN 83-88988-02-6, Wydawnictwo Albatros 2004

© medianauka.pl, 2023-03-21, GAT-634189
©® Media Nauka 2008-2023 r.