Śledziowate

Śledziowate (Clupeidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu śledziokształtnych, do której zaliczamy 214 gatunków. To zwykle niewielkie ryby, które pływają w bardzo dużych ławicach.

Wyróżnia się sześć podrodzin:

Większość gatunków to ryby morskie.

Ciało śledziowatych jest opływowe, srebrzyste, pokryte dużą łuską cykloidalną. Płetwy zawierają tylko miękkie promienie. Płetwa ogonowa jest rozwidlona. Płetwy brzuszne są bardzo małe, a sam brzuch pokryty jest łuskami kilowymi. Skrzela mają wyrostki filtracyjne.

Występowanie i środowisko

To ryby występujące we wszystkich oceanach w pobliżu kontynentów. Istnieją gatunki wyłącznie słodkowodne. Zdecydowanie mniej jest gatunków wód umiarkowanych i zimnych, a w ogóle w okolicach polarnych i w głębinach. Większość gatunków żyje w wodach tropikalnych.

Tryb życia i zachowanie

Niektóre gatunki prowadzą wędrowny tryb życia, szczególnie na tarliska.

Morfologia i anatomia

Pęcherz pławny jest typu otwartego, to znaczy przewód powietrzny jest całe życie drożny.

Rozmnażanie

To bardzo płodne ryby. Na ogół ikra jest składana w określonych porach roku. Zwykle samica rozsiewa przy powierzchni wody nawet 200 000 jaj. Jajo ma średnicę od 1 do 2 mm. Larwy, które wylęgają się z jaj mają długość od 2 do 5 mm. Same stanowią plankton. Gdy osiągają 3 cm długości, przekształcają się w narybek.

Pożywienie

Podstawę diety śledziowatych stanowi plankton.

Ochrona i zagrożenia

Mimo połowów na ogromną skalę, ryby te nie są zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Śledziowate same stanowią pokarm dla wielu gatunków innych ryb oraz ssaków i ptaków wodnych. Ryby te pełnią ogromną rolę w rybołówstwie. Największe znaczenie mają śledź oceaniczny, szprot i sardynka.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Aloza wyrusza na tarło w górę rzek.
       Okres tarła szprotek.
          Trwa rozród jednej z bałtyckiej populacji śledzia (wiosennego)
         Trwa rozród drugiej z bałtyckiej populacji śledzia (jesiennego)
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2015-11-30, RODZ-440Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.