Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - Dodawanie wektorów metodą trójkata


Dany jest prostokąt ABCD. Zaznacz na rysunku wektory
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC},\ \vec{b}=\vec{AD}+\vec{BA},\\ \vec{c}=\vec{DC}+\vec{AB},\ \vec{d}=\vec{AB}+\vec{CB}


© Media Nauka 2008-2017 r.