Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - dodawanie wektorów metodą trójkąta


Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c}, jeżeli wiadomo, że \vec{a}+\vec{c}=\vec{b}
Wektory


© Media Nauka 2008-2017 r.