Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - zastosowanie iloczynu skalarnego


Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[2,-3],\ \vec{b}=[5,3m] są równoległe.


© Media Nauka 2008-2017 r.