Zadanie - wzory redukcyjne


Obliczyć:
a) sin30°,
b) cos3285°,
c) tg1125°,
d) ctg210°.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a)\ \sin{390^o}=\sin{(360^o+30^o)}=\sin{30^o}=\frac{1}{2}
b) \ \cos{3280^o}=\cos{(9\cdot 360^o+45^o)}=\cos{45^o}=\frac{\sqrt{2}}{2}
c)\ tg{1125^o}=tg{(6\cdot 180^o+45^o)}=tg{45^o}=1
d)\ ctg{210^o}=ctg{(180^o+30^o)}=ctg{30^o}=\sqrt{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Okresem funkcji sinus i cosinus jest 360°. Prawdziwy jest wzór:

\sin({k\cdot 360^o+\alpha})=\sin{\alpha}\\\cos({k\cdot 360^o+\alpha})=\cos{\alpha}

gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Mamy więc:

a)\ \sin{390^o}=\sin{(360^o+30^o)}=\sin{30^o}=\frac{1}{2}

b) Warto wykonać dzielenie:

\underline{\ \ \ \ \ \ \ 9}\\ \ \ 3285:360\\ \underline{-3240}\\ \ \ \ \ \ \ 45

Mamy więc iloraz równy 9 oraz resztę z dzielenia równą 45:

b) \ \cos{3280^o}=\cos{(9\cdot 360^o+45^o)}=\cos{45^o}=\frac{\sqrt{2}}{2}

Okresem funkcji tangens i cotangens jest 180°. Prawdziwy jest wzór:

tg({k\cdot 180^o+\alpha})=tg{\alpha}\\ ctg({k\cdot 180^o+\alpha})=ctg{\alpha}

gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą.

c) Warto wykonać dzielenie:

\underline{\ \ \ \ \ \ \ 6}\\ \ \ 1125:180\\ \underline{-1080}\\ \ \ \ \ \ \ 45

Mamy więc:

c)\ tg{1125^o}=tg{(6\cdot 180^o+45^o)}=tg{45^o}=1

Podobnie w przypadku:

d)\ ctg{210^o}=ctg{(180^o+30^o)}=ctg{30^o}=\sqrt{3}

ksiązki Odpowiedź

a)\ \sin{390^o}=\frac{1}{2}
b) \ \cos{3280^o}=\frac{\sqrt{2}}{2}
c)\ tg{1125^o}=1
d)\ ctg{210^o}=\sqrt{3}

© medianauka.pl, 2011-04-07, ZAD-1286

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Obliczyć:
a) sin(-45o)
b) ctg(-60o)
c) cos(-90o)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Obliczyć:
a) sin120o
b) cos135o
c) cos240o
d) sin225o


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Obliczyć:
a) sin150o
b) tg120o


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Obliczyć:
a) sin960o
b) tg2115o
c) cos2760o


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Sprowadzić do prostszej postaci:
a)\ \sin{(180^o-x)}+\cos{(90^o+x)}\\ b)\ \cos{(\pi-x)}\sin{(\frac{\pi}{2}-x)}\\ c)\ tg{(270^o-x)}tg{(180^o+x)}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory redukcyjne
Sprowadzić do prostszej postaci:
a)\ \sin{(-x)}-\cos{(270^o-x)}\\ b)\ \sin{(x-90^o)}\\ c)\ \cos{(x-\pi)}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2017 (poziom podstawowy)
Jeśli m = sin50° , to
A. m = sin40°
B. m = cos40°
C. m = cos50°
D. m = tg50°


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.