Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - wzory redukcyjne


Obliczyć:
a) sin(-45o)
b) ctg(-60o)
c) cos(-90o)


© Media Nauka 2008-2017 r.