Zadanie maturalne nr 15, matura 2016 (poziom rozszerzony)


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD wysokość jest równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Przyjmujemy następujące oznaczenia:

Wprost z rysunku możemy odczytać, że

|OB|=\frac{a\sqrt{2}}{2},\quad |OE|=\frac{a}{2},\quad |\angle BFO|=60^o

Ponadto widzimy, ze trójkąt BFO jest trójkątem prostokątnym. Z definicji sinusa kąta możemy napisać, że:

sin{60^o}=\frac{|BO|}{|BF|}\\ |BF|=\frac{|BO|}{sin{60^o}}=\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{a\sqrt{2}}{2}\cdot \frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{2}\cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot \sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{6}}{3}

Trójkąt SEC jest podobny do trójkąta BFC, więc

\frac{|SE|}{|SC|}=\frac{|BF|}{|BC|}\\\frac{l}{b}=\frac{\frac{a\sqrt{6}}{3}}{a}\\ l=\frac{b\sqrt{6}}{3}

Trójkąty EOS i BOS są trójkątami prostokątnymi. Możemy do nich zatem zastosować twierdzenie Pitagorasa.

\begin{cases} H^2+(\frac{a}{2})^2=(\frac{b\sqrt{6}}{3})^2 \\ H^2+(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2=b^2\end{cases} \\ \begin{cases} 25+\frac{a^2}{4}=\frac{2b^2}{3})/ \cdot 12 \\ 25+\frac{a^2}{2}=b^2/ \cdot 8 \end{cases}\\ \begin{cases} 300+3a^2=8b^2\\200+4a^2=8b^2\end{cases} \\ a^2=100 \\ a=10 \\ b^2=75\\ b=5\sqrt{3}

Mamy wszystkie dane, aby obliczyć objętość ostrosłupa (1/3 pola podstawy razy wysokość).

V=\frac{1}{3}a^2\cdot H = \frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 5=\frac{500}{3}

ksiązki Odpowiedź

V=500/3

© medianauka.pl, 2016-11-11, ZAD-3287

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2016 (poziom podstawowy)
Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC . Wysokość SO tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SD jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2014
Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa :

A. 5
B. 7
C. 8
D. 10

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2014
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:

A. sześć razy dłuższa od wysokości walca
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.