Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 14, matura 2015 (poziom rozszerzony)


Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SD jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy rysunek:

rysunek, zadanie 14, matura 2015

Z uwagi na fakt, iż trójkąty ADS oraz CDS są prostokątne, mają wspólną przyprostokątną DS oraz |AD|=|CD| trójkąty ADS oraz CDS są przystające. Zatem krawędzie boczne AS i CS ostrosłupa mają tę samą długość. Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy:

|SA|=|SC|=\sqrt{(2a)^2+a^2}=\sqrt{5a^2}=a\sqrt{5}\\|AC|=|BD|=a\sqrt{2}

Trójkąt BDS jest prostokątny, więc z twierdzenia Pitagorasa:

|SB|=\sqrt{(2a)^2+(a\sqrt{2})^2}=\sqrt{4a^2+2a^2}=a\sqrt{6}

Odcinek AE jest wysokością ściany bocznej ABS. Jego długość możemy wyznaczyć ze wzoru na pole trójkąta ABS i to w dwojaki sposób, dzięki czemu będzie można wyznaczyć |AE|:

P=\frac{1}{2}a\cdot |AS|=\frac{1}{2}a\cdot a\sqrt{5}\\P=\frac{1}{2}|SB|\cdot |AE|=\frac{1}{2}\cdot a\sqrt{6}\cdot |AE|

Przyrównujemy do siebie prawe strony powyższych równań i wyznaczamy |AE|

\frac{1}{2}a\cdot a\sqrt{5}=\frac{1}{2}\cdot a\sqrt{6}\cdot |AE|\\ a\sqrt{5}=\sqrt{6}\cdot |AE|/:\sqrt{6}\\|AE|=a\sqrt{\frac{5}{6}}

Dla trójkąta AEC na podstawie twierdzenia cosinusów otrzymujemy:

2a^2=\frac{5}{6}a^2+\frac{5}{6}a^2-2\cdot\frac{5}{6}a^2\cos{\alpha}\\2a^2-\frac{10}{6}a^2=-2\cdot\frac{5}{6}a^2\cos{\alpha}\\\frac{2}{6}a^2=-\frac{10}{6}a^2\cos{\alpha}/:(-\frac{10}{6}a^2)\\ \cos{\alpha}=-\frac{1}{5}

Na podstawie jedynki trygonometrycznej wyznaczymy sinus kąta:

\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}\\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{1}{25}}=\frac{\sqrt{24}}{5}=\frac{2\sqrt{6}}{5}

 

ksiązki Odpowiedź

sin\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{5}

© medianauka.pl, 2017-01-10, ZAD-3372

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.