Zadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom rozszerzony)


W pierwszej urnie umieszczono 3 kule białe i 5 kul czarnych, a w drugiej urnie 7 kul białych i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Nasze doświadczenie losowe jest wieloetapowe, a zdarzenia elementarne tworzą dość skomplikowany zbiór. Możemy przy obliczaniu prawdopodobieństwa posłużyć się drzewem stochastycznym.

 drzewo stochastyczne

W pierwszym losowaniu w pierwszej urnie mamy 8 kul, z czego 3 są białe. Losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi 3/8, natomiast czarnej 5/8. W urnie drugiej mamy 7 kul białych i 2 czarne, co daje razem 9 kul. Dokładamy jedną kulę wylosowaną i dwie dodatkowe tego samego koloru. W sumie w urnie drugiej znajduje się teraz 12 kul. Ich kolor zależny od tego, jaką kule wylosowaliśmy wcześniej. Losujemy teraz pierwszą kulę z drugiej urny. W przypadku, gdy wcześniej wylosowaliśmy kulę białą, mamy teraz w urnie drugiej 10 kul białych i 2 czarne. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi 10/12. Losujemy kulę drugą. W urnie zostało już 11 kul, z czego tylko 9 białych. Prawdopodobieństwo tego zdarzenia wynosi teraz 9/11.

Podobne rozumowanie przeprowadzamy w przypadku, gdy z pierwszej urny wyjęto kulę czarną. Mamy wówczas 12 kul, z czego tylko 7 białych (prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi teraz 7/12), po czym przy wyjmowaniu kuli drugiej - 6/11.

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia, że obie wylosowane kule z urny drugiej są białe.

P(A)=\frac{3}{8}\cdot \frac{10}{12}\cdot \frac{9}{11}\cdot + \frac{5}{8}\cdot \frac{7}{12}\cdot \frac{6}{11}=\frac{45}{176}+\frac{35}{176}=\frac{80}{176}=\frac{5}{11}

ksiązki Odpowiedź

P(A)=5/11

© medianauka.pl, 2017-01-10, ZAD-3369

Zadania podobne

kulkaZadanie - drzewo stochastyczne i prawdopodobieństwo
Z urny zawierającej 8 kul czarnych i 4 białych losujemy kolejno bez zwracania dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania:
a) dwóch takich samych kul,
b) dwóch różnych kul,
c) kuli białej, a potem czarnej.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo, drzewko stochastyczne
Jakie jest prawdopodobieństwo, że pośród wylosowanych trzech osób z klasy liczącej 25 osób znajduje się jedna dziewczyna i dwóch chłopców? W klasie jest 12 dziewcząt.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo, drzewko prawdopodobieństwa
Dwie firmy wyprodukowały łącznie 5000 butów, przy czym firma pierwsza wyprodukowała ich 2000. Wśród butów wyprodukowanych przez pierwszą firmę jest 80% sandałów, a przez drugą firmę 65% butów to sandały. Losujemy jedną parę butów. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania sandałów?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom rozszerzony)
W dwóch pudełkach umieszczono po pięć kul, przy czym w pierwszym pudełku: 2 kule białe i 3 kule czerwone, a w drugim pudełku: 1 kulę białą i 4 kule czerwone. Z pierwszego pudełka losujemy jedną kulę i bez oglądania wkładamy ją do drugiego pudełka. Następnie losujemy jedną kulę z drugiego pudełka. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej z drugiego pudełka.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.