Zadanie maturalne nr 2, matura 2023 - poziom rozszerzony


Tomek i Romek postanowili rozegrać między sobą pięć partii szachów. Prawdopodobieństwo wygrania pojedynczej partii przez Tomka jest równe \(\frac{1}{4}\). Oblicz prawdopodobieństwo wygrania przez Tomka co najmniej czterech z pięciu partii. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Zapisz obliczenia.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Określamy prawdopodobieństwo wygrania partii przez Tomka \(p=\frac{1}{4}\) ) i wygrania partii przez Romka \(r=\frac{3}{4}\) w pojedynczej partii.

Rysujemy drzewo prawdopodobieństwa, zawierający wszystkie gałęzie.

Symbol \(T\) oznacza partię wygranej przez Tomka (prawdopodobieństwo \(p\)), natomiast \(R\) – partii, której Tomek nie wygrał.

Kolorem zielonym oznaczono wszystkie gałęzie, które sprzyjają zdarzeniu A.

zadanie 2, matura rozszerzona 2023

Oznaczamy przez \(A\) zdarzenie polegające na tym, że Tomek wygrał co najmniej cztery spośród pięciu partii.

Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest równe:

\(P(A)=\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4} +5\cdot \frac{3}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot=\frac{16}{1024}=\frac{1}{64}\)

ksiązki Odpowiedź

Prawdopodobieństwo wygrania przez Tomka co najmniej czterech z pięciu partii wynosi \(\frac{1}{64}\).

© medianauka.pl, 2023-07-17, ZAD-4938

Zadania podobne

kulkaZadanie - drzewo stochastyczne i prawdopodobieństwo

Z urny zawierającej 8 kul czarnych i 4 białych losujemy kolejno bez zwracania dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania:

a) dwóch takich samych kul.

b) dwóch różnych kul.

c) kuli białej, a potem czarnej.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo, drzewko stochastyczne

Jakie jest prawdopodobieństwo, że pośród wylosowanych trzech osób z klasy liczącej 25 osób znajduje się jedna dziewczyna i dwóch chłopców? W klasie jest 12 dziewcząt.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo, drzewko prawdopodobieństwa

Dwie firmy wyprodukowały łącznie 5000 butów, przy czym firma pierwsza wyprodukowała ich 2000. Wśród butów wyprodukowanych przez pierwszą firmę jest 80% sandałów, a przez drugą firmę 65% butów to sandały. Losujemy jedną parę butów. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania sandałów?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom rozszerzony)

W pierwszej urnie umieszczono 3 kule białe i 5 kul czarnych, a w drugiej urnie 7 kul białych i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2017 (poziom rozszerzony)

W dwóch pudełkach umieszczono po pięć kul, przy czym w pierwszym pudełku: 2 kule białe i 3 kule czerwone, a w drugim pudełku: 1 kulę białą i 4 kule czerwone. Z pierwszego pudełka losujemy jedną kulę i bez oglądania wkładamy ją do drugiego pudełka. Następnie losujemy jedną kulę z drugiego pudełka. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej z drugiego pudełka.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2020

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2020 - poziom rozszerzony

Mamy dwie urny. W pierwszej są 3 kule białe i 7 kul czarnych, w drugiej jest jedna kula biała i 9 kul czarnych. Rzucamy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu oczek. Jeśli w wyniku rzutu otrzymamy ściankę z jednym oczkiem, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku — losujemy jedną kulę z drugiej urny. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe

A. 2/15

B. 1/5

C. 4/5

D. 13/5Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2022 - poziom rozszerzony

Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest siedem kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i sześć kul czarnych, w drugiej urnie są cztery kule białe i trzy kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku – jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu, jest równe

A. \(\frac{5}{14}\)

B. \(\frac{9}{14}\)

C. \(\frac{5}{7}\)

D. \(\frac{6}{7}\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.