Zadanie - granica funkcji w punkcie, definicja Heinego


Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Niech \lim_{n\to\infty}{x_n}=-3, x_n\neq -3
\lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}}=\lim_{n\to\infty}{\frac{x_n^2-9}{x_n+3}}=\lim_{n\to\infty}{\frac{\cancel{(x_n+3)}(x_n-3)}{\cancel{x_n+3}}}=\\ =\lim_{n\to\infty}{(x_n-3)}=-3-3=-6

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Funkcja jest określona w każdym sąsiedztwie punktu -3, nie jest określona w punkcie -3. Bierzemy pod uwagę ciąg argumentów funkcji, zbieżny do -3 o wyrazach różnych od -3.

Niech:

\lim_{n\to\infty}{x_n}=-3, x_n\neq -3

Może to być dowolny ciąg, który spełnia warunek zbieżności do -3, nie musimy go nawet określać. Teraz tworzymy ciąg wartości funkcji, podstawiając wyraz ogólny ciąg argumentów do badanej funkcji.

f(x_n)=\frac{x_n^2-9}{x_n+3}=\frac{\cancel{(x_n+3)}(x_n-3)}{\cancel{x_n+3}}=x_n-3

Można było skrócić ułamek, ponieważ założyliśmy, że x_n\neq -3. Skorzystaliśmy też tutaj ze wzoru skróconego mnożenia:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Teraz korzystamy z definicji Heinego. Granica funkcji będzie równa granicy ciągu wartości funkcji:

\lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}}=\lim_{n\to\infty}(x_n-3)=\\ =\lim_{n\to\infty}{x_n}-\lim_{n\to\infty}{3}=-3-3=-6 tło tło

Warto zwrócić uwagę na fragment obliczeń zaznaczony kolorem żółtym. To miejsce, w którym bardzo często popełniane są błędy. Na początku mamy obliczyć granicę funkcji zmiennej x w punkcie -3 (x dąży do -3), ale po skorzystaniu z definicji Heinego obliczamy już granicę ciągu, a tutaj n dąży do nieskończoności, a zamiast zmiennej x mamy wyraz ciągu xn.

ksiązki Odpowiedź

\lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}=-6

© medianauka.pl, 2010-05-05, ZAD-847

Zadania podobne

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie; definicja Heinego
Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to 5}{(x+\frac{x-1}{x+1})}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji, definicja Cauchy'ego
Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to -3}{(\frac{x^2-9}{x+3})}=-6

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji na podstawie definicji Cauchy'ego
Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to 2}{(5x-7)}=3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie
Wykazać, że funkcja f(x)=\frac{x^2-|x|}{2x} nie ma granicy w punkcie 0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x-5}{1-x^3}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin{3x}}{x}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin^2{4x}}{\sin^2{2x}}}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.