Zadanie - granica funkcji, definicja Cauchy'ego


Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to -3}{(\frac{x^2-9}{x+3})}=-6

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Dla x\neq -3:
|f(x)-g|<\varepsilon \\ |\frac{x^2-9}{x+3}-(-6)|<\varepsilon \\ |\frac{(x-3)(x+3)}{x+3}+6|<\varepsilon \\ |x-3+6|<\varepsilon \\ |x+3|<\varepsilon
Warunek |f(x)-g|<\varepsilon jest spełniony, gdy |x+3|<\varepsilon, \ x\neq -3 , czyli gdy x należy do sąsiedztwa S(-3,Ɛ), co należało dowieść.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy wykazać, że dla każdego dodatniego Ɛ istnieje takie sąsiedztwo S punktu x0=-3, że dla każdego x z tego sąsiedztwa spełniona jest nierówność |f(x)-g|<Ɛ

Wykonujemy więc obliczenia dla x\neq -3, dla wartości której funkcja nie jest określona, ponadto z treści zadania wynika że granicą funkcji jest g=-6:

|f(x)-g|<\varepsilon \\ |\frac{x^2-9}{x+3}-(-6)|<\varepsilon \\ |\frac{(x-3)(x+3)}{x+3}+6|<\varepsilon \\ |x-3+6|<\varepsilon \\ |x+3|<\varepsilon

Przyjrzyjmy się ostatniemu wyrażeniu. Skorzystamy z własności wartości bezwzględnej:

|x|<a\Leftrightarrow -a<x<a

Mamy więc

|x+3|<\varepsilon \\ -\varepsilon < x+3 < \varepsilon \\ -3-\varepsilon < x < -3+\varepsilon

Zilustrujmy to rysunkiem:

sąsiedztwo

Widać więc, że istnieje sąsiedztwo punktu -3, jest to S(-3,Ɛ ), takie że dla każdego x z tego sąsiedztwa i dla dowolnego dodatniego Ɛ spełniony jest warunek |f(x)-g|<Ɛ, co należało dowieść.


© medianauka.pl, 2010-05-05, ZAD-849

Zadania podobne

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie, definicja Heinego
Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie; definicja Heinego
Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to 5}{(x+\frac{x-1}{x+1})}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji na podstawie definicji Cauchy'ego
Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to 2}{(5x-7)}=3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie
Wykazać, że funkcja f(x)=\frac{x^2-|x|}{2x} nie ma granicy w punkcie 0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x-5}{1-x^3}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin{3x}}{x}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - granica funkcji w punkcie
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin^2{4x}}{\sin^2{2x}}}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.