Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 670 - Dodawanie wektorów


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Zaznacz na rysunku wektory
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC},\ \vec{b}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD},\\ \vec{c}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD}+\vec{DA},\ \vec{d}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{DC}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Łączymy początek kolejnego wektora z końcem poprzedniego i znajdujemy sumę łącząc początek pierwszego wektora z końcem ostatniego:

Zadanie 670 - dodawanie wektorów - rysunek 1
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC}
Zadanie 670 - dodawanie wektorów - rysunek 2
\vec{b}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD}=\vec{AD}
Zadanie 670 - dodawanie wektorów - rysunek 3

W tym przypadku koniec ostatniego wektora pokrywa się z początkiem pierwszego. Wynikiem sumy jest wektor zerowy.
\vec{c}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD}+\vec{DA}=\vec{0}
Zadanie 670 - dodawanie wektorów - rysunek 4
\vec{d}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{DC}

© Media Nauka, 2011-03-06


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

Probabilistyka



Polecamy