Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 680 - dodawanie wektorów metodą równoległoboku


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor \vec{AD}+\vec{BC} (sumę wektorów wyznaczonych przez ramiona trapezu).


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie pokazuje poniższy rysunek:

Rozwiązanie zadania 680

W metodzie równoległoboku dodawania wektorów sprowadzamy sumowane wektory do wspólnego początku, budujemy równoległobok wyznaczony przez te wektory i przekątna wyznacza wektor sumy.

© Media Nauka, 2011-03-11


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy