Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 680 - dodawanie wektorów metodą równoległoboku


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor \vec{AD}+\vec{BC} (sumę wektorów wyznaczonych przez ramiona trapezu).


© Media Nauka 2008-2017 r.