zadanie

Zadanie 457 - granica funkcji


Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}=\lim_{x\to -1}{\frac{\cancel{(x^2-1)}(x^2+1)}{\cancel{x^2-1}}}=\lim_{x\to -1}{(x^2+1)}=2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Najpierw zastosujemy wzór skróconego mnożenia:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Mamy więc:

\lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}=\lim_{x\to -1}{\frac{(x^2)^2-1}{x^2-1}}=\\ =\lim_{x\to -1}{\frac{\cancel{(x^2-1)}(x^2+1)}{\cancel{x^2-1}}}=\lim_{x\to -1}{(x^2+1)}

Ponieważ granica sumy funkcji jest równa sumie granic oraz granica iloczynu funkcji jest równa iloczynowi granic funkcji, możemy dokonać zapisów:

\lim_{x\to -1}{(x^2+1)}=\lim_{x\to -1}{x^2}+\lim_{x\to -1}{1}= \\ =\lim_{x\to -1}{(x\cdot x)}+ \lim_{x\to -1}{1}=\\ =\lim_{x\to -1}{x}\cdot \lim_{x\to -1}{x}+\lim_{x\to -1}{1}=-1\cdot (-1)+1=2

ksiązki Odpowiedź

\lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}=2

© Media Nauka, 2010-08-29

Zadania podobne

kulkaZadanie 455 - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x-5}{1-x^3}}

kulkaZadanie 456 - granica funkcji
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin{3x}}{x}}

kulkaZadanie 458 - granica funkcji w punkcie
Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin^2{4x}}{\sin^2{2x}}}