Żółw Torniera, żółw szczelinowy

Żółw Torniera, żółw szczelinowy (Malacochersus tornieri) to gatunek żółwia lądowego. Pancerz jest mocno spłaszczony i bardzo miękki. Karapaks brązowy z ciemnymi i jasnymi smugami, rozchodzącymi się promieniście.


Żółw Torniera, żółw szczelinowy(Malacochersus tornieri)
© bennytrapp - stock.adobe.com

Występowanie i środowisko

Gatunek występuje wyspowo w środkowo-wschodniej części Afryki (Tanzania i Kenia). Zamieszkuje tereny kamieniste.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzi lądowy tryb życia. Potrafi wcisnąć się w wąskie szczeliny między skałami, nadąć, przez co nie można go wyjąć.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 20 cm.

Pożywienie

Brak danych.

Rozmnażanie

Brak danych.

CR

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wymarciem. Ma status CR w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2019-04-26, GAT-1972
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.