Żółw Torniera, żółw szczelinowy

Żółw Torniera, żółw szczelinowy (Malacochersus tornieri) to gatunek żółwia lądowego. Pancerz jest mocno spłaszczony i bardzo miękki. Karapaks brązowy z ciemnymi i jasnymi smugami, rozchodzącymi się promieniście.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Żółw Torniera, żółw szczelinowy (Malacochersus tornieri)

© bennytrapp - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Gatunek występuje wyspowo w środkowo-wschodniej części Afryki (Tanzania i Kenia). Zamieszkuje tereny kamieniste.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzi lądowy tryb życia. Potrafi wcisnąć się w wąskie szczeliny między skałami, nadąć, przez co nie można go wyjąć.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 20 cm.

Ochrona i zagrożenia CR

Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wymarciem. Ma status CR w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki gadów


Jaki jest największy żółw na świecie?
Który z żółwi jest rekordzistą pod względem rozmiarów i ciężaru? Gdzie można spotkać największego żółwia świata?

© medianauka.pl, 2019-04-26, GAT-1972
©® Media Nauka 2008-2023 r.