Logo Media Nauka

FacebookIbisowate

Ibisowate (Threskiornithidae) to rodzina ptaków z rzędu brodzących . Rodzina ta liczy dziś 14 rodzajów i 33 gatunki.

Wyróżniamy 2 podrodziny:

 • ibisy (Threskiornithinae), 27 gatunków w 12 rodzajach,
 • warzęchy (Platalenidae), 6 gatunków w 2 rodzajach.

Wygląd

Wszystkie mają długie nogi z opierzonym podudziem maksymalnie do połowy długości. Ibisy mają długi, zakrzywiony w dół dziób, długie nogi, prostokątne skrzydła. Warzęchy mają dziób długi i płaski oraz rozszerzony na końcu. Samce są zwykle większe od samic.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Ibis białyIbis biały

Eudocimus albus

Ibis biały (Eudocimus albus) to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych o białym upierzeniu. Zamieszkuje Amerykę Północną, Środkową oraz Południową. Posługuje się w polowaniu zmysłem dotyku a nie wzroku.


Ibis czczonyIbis czczony

Threskiornis aethiopicus

Ibis czczony to ptak z rodziny ibisowatych, któremu starożytni Egipcjanie oddawali cześć, dziś w tym rejonie nie występuje. Żeruje w wodzi i na lądzie. Jest wędrowny. Gnieździ się w koloniach na drzewach, skałach lub na ziemi pośród roślinności, a także w


Ibis grzywiastyIbis grzywiasty

Geronticus eremita

Ibis grzywiasty to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych o czarnym upierzeniu zamieszkujący głównie suche tereny Afryki. Głowa jest nieupierzona. Skóra w tym miejscu ma czerwony odcień. Z potylicy wyrasta pęk luźnych, długich piór, które wyglądają jak grzywa


Ibis kasztanowatyIbis kasztanowaty PL Zalatujący  ! 

Plegadis falcinellus

Ibis kasztanowaty to ptak z rodziny ibisowatych. Ma długi i zakrzywiony dziób, długą szyję oraz nogi. Upierzenie kasztanowo brązowe, miejscami purpurowe, z metalicznym połyskiem i zielonkawym odcieniem na skrzydłach.


Ibis łysyIbis łysy

Geronticus calvus

Ibis łysy (Geronticus calvus) to ptak z rodziny ibisowatych. Głowa pozbawiona piór, czerwona z wierzchu, reszta szarawa. Wokół oka czerwona obwódka. Dziób długi, czerwony, wygięty w dół. Upierzenie czarne z połyskiem.


Ibis szkarłatnyIbis szkarłatny

Eudocimus ruber

Ibis szkarłatny (Eudocimus ruber) to gatunek ptaka brodzącego z rodziny ibisowatych. Upierzenie jaskrawoczerwone. Czerwone są też długie nogi. Długi dziób jest wygięty ku dołowi. Czarne są końcówki skrzydeł.


Ibis żółtoszyiIbis żółtoszyi

Threskiornis spinicollis

Ibis żółtoszyi (Threskiornis spinicollis) to ptak z rodziny ibisowatych. Głowa nieopierzona, czarna. Dziób zakrzywiony w dół, ciemny. Szyja biała z dłuższymi piórami, spód również jasny. Wierzch ciemny.


Warzęcha różowaWarzęcha różowa

Platalea ajaja

Warzęcha różowa (Platalea ajaja) to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych. Przód ciała biały, skrzydła i spód różowe. Dziób długi, spłaszczony, rozszerzony na końcu. Długie czerwonobrązowe nogi.


Warzęcha, warzęcha zwyczajnaWarzęcha, warzęcha zwyczajna PL Zalatujący Bardzo nieliczny  ! 

Platalea leucorodia

To ptak z charakterystycznym spłaszczonym łyżkowato dziobem, spotykany w Polsce podczas przelotów późną wiosną. Zjada przede wszystkim owady i inne bezkręgowce wyławiane z wody, a także małe ryby i płazy.

Inne gatunki

 • Ibis koralikowy (Bostrychia carunculata)
 • Ibis białowąsy (Bostrychia hagedash)
 • Ibis oliwkowy (Bostrychia olivacea)
 • Ibis plamisty (Bostrychia rara)
 • Ibis ostrosterny (Cercibis oxycerca)
 • Ibis białoskrzydły (Lophotibis cristata)
 • Ibis zielony (Mesembrinibis cayennensis)
 • Ibis czubaty (Nipponia nippon)
 • Ibis żałobny (Phimosus infuscatus)
 • Warzęcha czerwonolica (Platalea alba)
 • Warzęcha żółtodzioba (Platalea flavipes)
 • Warzęcha mała (Platalea minor)
 • Warzęcha królewska (Platalea regia)
 • Ibis amerykański (Plegadis chihi)
 • Ibis andyjski (Plegadis ridgwayi)
 • Ibis szarogłowy (Pseudibis davisoni)
 • Ibis olbrzymi (Pseudibis gigantea)
 • Ibis czarny (Pseudibis papillosa)
 • Ibis Branickiego (Theristicus branickii)
 • Ibis ołowiany (Theristicus caerulescens)
 • Ibis płowy (Theristicus caudatus)
 • Ibis maskowy (Theristicus melanopis)
 • Ibis siwopióry (Threskiornis melanocephalus)
 • Ibis czarnopióry (Threskiornis molucca)

Występowanie i środowisko

Związane ze środowiskiem wodno-błotnym, chociaż są gatunki związane całkowicie ze środowiskiem wyłącznie lądowym.

Tryb życia i zachowanie

Zarówno ibisy jak i warzęchy posługują się w polowaniu zmysłem dotyku a nie wzroku.

Rozmnażanie

Gnieżdżą się zwykle w koloniach. Ibisy budują gniazda prowizoryczne lub okazałe z patyków i innych materiałów. Samica składa 2-7 jaj. Okres inkubacji trwa 20-29 dni (ibisy) lub 20-32 dni (warzęchy). Młode pozostają w gnieździe przez 35-55 dni (ibisy) lub 45-50 dni (warzęchy).

Pożywienie

Zjadają bezkręgowce, w tym larwy owadów, raki, kraby, dżdżownice, szarańczaki, chrząszcze. Zjadają także ryby.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są: ibis olbrzymi, grzywiasty, szarogłowy i brązowawy. Zagrożone są ibis czubaty i warzęcha mała. Narażony na wyginięcie jest ibis łysy.

Ciekawostki

Ibisowate były czczone w starożytnym Egipcie i oddawano im boską cześć.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

    Ibis kasztanowaty: Okres obserwacji w Polsce ibisa kasztanowatego.
         Ibis kasztanowaty: Ibis kasztanowaty odbywa lęgi.
  Warzęcha, warzęcha zwyczajna: Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-06, RODZ-68Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.