Logo Media Nauka

FacebookIbisowate

Ibisowate (Threskiornithidae) to rodzina ptaków z rzędu brodzących . Rodzina ta liczy dziś 14 rodzajów i 33 gatunki.

Wyróżniamy 2 podrodziny:

 • ibisy (Threskiornithinae), 27 gatunków w 12 rodzajach,
 • warzęchy (Platalenidae), 6 gatunków w 2 rodzajach.

Wygląd

Wszystkie mają długie nogi z opierzonym podudziem maksymalnie do połowy długości. Ibisy mają długi, zakrzywiony w dół dziób, długie nogi, prostokątne skrzydła. Warzęchy mają dziób długi i płaski oraz rozszerzony na końcu. Samce są zwykle większe od samic.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Ibis białyIbis biały

Eudocimus albus

Ibis biały (Eudocimus albus) to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych o białym upierzeniu. Zamieszkuje Amerykę Północną, Środkową oraz Południową. Posługuje się w polowaniu zmysłem dotyku a nie wzroku.


Ibis czczonyIbis czczony

Threskiornis aethiopicus

Ibis czczony to ptak z rodziny ibisowatych, któremu starożytni Egipcjanie oddawali cześć, dziś w tym rejonie nie występuje. Żeruje w wodzi i na lądzie. Jest wędrowny. Gnieździ się w koloniach na drzewach, skałach lub na ziemi pośród roślinności, a także w


Ibis grzywiastyIbis grzywiasty

Geronticus eremita

Ibis grzywiasty to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych o czarnym upierzeniu zamieszkujący głównie suche tereny Afryki. Głowa jest nieupierzona. Skóra w tym miejscu ma czerwony odcień. Z potylicy wyrasta pęk luźnych, długich piór, które wyglądają jak grzywa


Ibis kasztanowatyIbis kasztanowaty PL Zalatujący  ! 

Plegadis falcinellus

Ibis kasztanowaty to ptak z rodziny ibisowatych. Ma długi i zakrzywiony dziób, długą szyję oraz nogi. Upierzenie kasztanowo brązowe, miejscami purpurowe, z metalicznym połyskiem i zielonkawym odcieniem na skrzydłach.


Ibis łysyIbis łysy

Geronticus calvus

Ibis łysy (Geronticus calvus) to ptak z rodziny ibisowatych. Głowa pozbawiona piór, czerwona z wierzchu, reszta szarawa. Wokół oka czerwona obwódka. Dziób długi, czerwony, wygięty w dół. Upierzenie czarne z połyskiem.


Ibis szkarłatnyIbis szkarłatny

Eudocimus ruber

Ibis szkarłatny (Eudocimus ruber) to gatunek ptaka brodzącego z rodziny ibisowatych. Upierzenie jaskrawoczerwone. Czerwone są też długie nogi. Długi dziób jest wygięty ku dołowi. Czarne są końcówki skrzydeł.


Ibis żółtoszyiIbis żółtoszyi

Threskiornis spinicollis

Ibis żółtoszyi (Threskiornis spinicollis) to ptak z rodziny ibisowatych. Głowa nieopierzona, czarna. Dziób zakrzywiony w dół, ciemny. Szyja biała z dłuższymi piórami, spód również jasny. Wierzch ciemny.


Warzęcha różowaWarzęcha różowa

Platalea ajaja

Warzęcha różowa (Platalea ajaja) to gatunek ptaka z rodziny ibisowatych. Przód ciała biały, skrzydła i spód różowe. Dziób długi, spłaszczony, rozszerzony na końcu. Długie czerwonobrązowe nogi.


Warzęcha, warzęcha zwyczajnaWarzęcha, warzęcha zwyczajna PL Zalatujący Bardzo nieliczny  ! 

Platalea leucorodia

To ptak z charakterystycznym spłaszczonym łyżkowato dziobem, spotykany w Polsce podczas przelotów późną wiosną. Zjada przede wszystkim owady i inne bezkręgowce wyławiane z wody, a także małe ryby i płazy.

Inne gatunki

 • Ibis koralikowy (Bostrychia carunculata)
 • Ibis białowąsy (Bostrychia hagedash)
 • Ibis oliwkowy (Bostrychia olivacea)
 • Ibis plamisty (Bostrychia rara)
 • Ibis ostrosterny (Cercibis oxycerca)
 • Ibis białoskrzydły (Lophotibis cristata)
 • Ibis zielony (Mesembrinibis cayennensis)
 • Ibis czubaty (Nipponia nippon)
 • Ibis żałobny (Phimosus infuscatus)
 • Warzęcha czerwonolica (Platalea alba)
 • Warzęcha żółtodzioba (Platalea flavipes)
 • Warzęcha mała (Platalea minor)
 • Warzęcha królewska (Platalea regia)
 • Ibis amerykański (Plegadis chihi)
 • Ibis andyjski (Plegadis ridgwayi)
 • Ibis szarogłowy (Pseudibis davisoni)
 • Ibis olbrzymi (Pseudibis gigantea)
 • Ibis czarny (Pseudibis papillosa)
 • Ibis Branickiego (Theristicus branickii)
 • Ibis ołowiany (Theristicus caerulescens)
 • Ibis płowy (Theristicus caudatus)
 • Ibis maskowy (Theristicus melanopis)
 • Ibis siwopióry (Threskiornis melanocephalus)
 • Ibis czarnopióry (Threskiornis molucca)

Występowanie i środowisko

Związane ze środowiskiem wodno-błotnym, chociaż są gatunki związane całkowicie ze środowiskiem wyłącznie lądowym.

Tryb życia i zachowanie

Zarówno ibisy jak i warzęchy posługują się w polowaniu zmysłem dotyku a nie wzroku.

Rozmnażanie

Gnieżdżą się zwykle w koloniach. Ibisy budują gniazda prowizoryczne lub okazałe z patyków i innych materiałów. Samica składa 2-7 jaj. Okres inkubacji trwa 20-29 dni (ibisy) lub 20-32 dni (warzęchy). Młode pozostają w gnieździe przez 35-55 dni (ibisy) lub 45-50 dni (warzęchy).

Pożywienie

Zjadają bezkręgowce, w tym larwy owadów, raki, kraby, dżdżownice, szarańczaki, chrząszcze. Zjadają także ryby.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są: ibis olbrzymi, grzywiasty, szarogłowy i brązowawy. Zagrożone są ibis czubaty i warzęcha mała. Narażony na wyginięcie jest ibis łysy.

Ciekawostki

Ibisowate były czczone w starożytnym Egipcie i oddawano im boską cześć.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

    Ibis kasztanowaty: Okres obserwacji w Polsce ibisa kasztanowatego.
         Ibis kasztanowaty: Ibis kasztanowaty odbywa lęgi.
  Warzęcha, warzęcha zwyczajna: Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2014-01-06, RODZ-68


Polecamy w naszym sklepie

Kubek zwierzęta Bałtyku
Kubek sowy
Kolorowe skarpetki Miasto
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.