Kondor kalifornijski

Kondor kalifornijski (Gymnogyps californianus) to krytycznie zagrożony wymarciem ptak z rodziny kondorów. Upierzenie prawie czarne, pokrywy skrzydłowe białawe. Głowa i szyja są nieopierzone, szaro-pomarańczowe z czerwonymi plamami na szyi. Dziób żółtawy. Samiec jest większy od samicy.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Kondor kalifornijski (Gymnogyps californianus)

© wollertz - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Gatunek występuje w Ameryce Północnej, w zachodniej części USA, na dwóch izolowanych obszarach, jeden z nich w Kalifornii, drugi na Wyżynie Kolorado. Niegdyś ptak ten występował na terenie całych gór skalistych.

Tryb życia i zachowanie

Ptak ten nie może wznieść się do lotu bez odpowiednich warunków powietrznych. Pojawienie się prądów wstępujących umożliwia mu lot i wyruszenie na żer. Często odpoczywa i zażywa kąpieli słonecznych przy rozpostartych skrzydłach.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 125 cm, rozpiętość skrzydeł 295 cm, a ciężar ciała 8-14 kg.

Pożywienie

Zjada przede wszystkim padlinę ssaków.

Rozmnażanie

Samica nie buduje gniazda, jedno jajo składa w dziupli sekwoi lub skalnej grocie bezpośrednio na podłożu. Młode jest samodzielne po 5 miesiącach od wyklucia się, choć przez rok rodzice jeszcze dokarmiają potomka.

Ochrona i zagrożenia CR

Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wymarciem. Ma status CR w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2019-02-03, GAT-2228
©® Media Nauka 2008-2023 r.