Pochodna drugiego rzędu i dalsze pochodne

Definicja

Jeżeli funkcja \(f'(x)\) ma pochodną, to nazywamy ją drugą pochodną lub pochodną drugiego rzędu i oznaczamy symbolem:

\(f''(x)=(f'(x))'\)

Przykład

Aby obliczyć drugą pochodną funkcji, obliczamy najpierw jej pochodną, a potem obliczamy pochodną otrzymanego wyniku.

  • \(f(x)=x, \ f'(x)=(x)'=1,\ f''(x)=(1)'=0\)
  • \(f(x)=\sin{x}, \ f'(x)=\cos{x},\ f''(x)=-\sin{x}\)
  • \(f(x)=x^2+1, \ f'(x)=2x,\ f''(x)=2\)

Pochodne wyższych rzędów

W analogiczny sposób określamy pochodne wyższych rzędów. Oznaczamy je kolejno za pomocą liczb rzymskich:

\(f^{II},f^{III},f^{IV},f^{V},...\)

lub za pomocą liczb arabskich, ujmując je w nawiasy: \(f^{(2)},f^{(3)},f^{(4)},f^{(5)},...\)

Przykłady

Obliczmy pochodną piątego rzędu funkcji \(f(x)=x^{10}\).

\(f'(x)=10x^9\)

\(f^{II}(x)=90x^8\)

\(f^{III}(x)=720x^7\)

\(f^{IV}(x)=5040x^6\)

\(f^{V}(x)=30240x^5\)Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Obliczyć drugą pochodną funkcji:

a) \(f(x)=\sqrt{x}\)

b) \(f(x)=x^2-x^3+\frac{1}{x^3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Obliczyć drugą pochodną funkcji:

a) \(f(x)=\cos^2{2x}\)

b) \(f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Dla jakiej wartości argumentu \(x\) druga pochodna funkcji \(f(x)=\frac{1}{1+x}\) jest równa \(\frac{1}{4}\)?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Rozwiąż równanie \(y''+y'=0\), gdzie \(y=x^3+1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-09-18, A-912
Data aktualizacji artykułu: 2023-05-16Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.