Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom rozszerzony)


Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |2x-8|≤10
rysunek , zadanie maturalne 1/2015
Stąd wynika, że
A. k=2
B. k=4
C. k=5
D. k=9


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wykorzystujemy własność wartości bezwzględnej:

|x| = \\begin{cases} x \\text{ dla x\\geq 0} \\\\-x \\text{ dla x<0}\\end{cases}

Mamy więc:

 

Zatem rozwiązaniem tej nierówności są liczby rzeczywiste od 1 do 9, stąd k=9.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2017-01-07, ZAD-3358


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.