Zadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom rozszerzony)


Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|2x-8|\leq 10\)

rysunek , zadanie maturalne 1/2015

Stąd wynika, że

A. \(k=2\)

B. \(k=4\)

C. \(k=5\)

D. \(k=9\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wykorzystujemy własność wartości bezwzględnej:

\(|x|=\begin{cases} x\ dla\ x\geq 0\\-x\ dla\ x<0\end{cases}\)

Mamy więc:

obliczenia

Zatem rozwiązaniem tej nierówności są liczby rzeczywiste od \(1\) do \(9\), stąd \(k=9\).

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2017-01-07, ZAD-3358

Zadania podobne

kulkaZadanie - wartość bezwzględna, własności pierwiastków - Zadanie: Uprościć wyrażenia

Uprościć wyrażenie \(W=\sqrt{(a-1)^2}+\sqrt{(a+1)^2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(|x+1|-|x-1|=5\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=|x+1|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=|x+1|\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=|x^2-x-2|\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x|}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną

Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2023

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

Zadanie maturalne nr 1 z matematyki 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. \(|x-3,5|\geq 1,5\)

B. \(|x-1,5|\geq 3,5\)

C. \(|x-3,5|\leq 1,5\)

D. \(|x-1,5|\leq 3,5\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2014

Dla każdej liczby \(x\), spełniającej warunek \(-3<x<0\), wyrażenie \(\frac{|x+3|-x+3}{x}\) jest równe:

A. \(2\)

B. \(3\)

C. \(-\frac{6}{x}\)

D. \(\frac{6}{x}\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.