Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 9, matura 2014


Dla każdej liczby x, spełniającej warunek -3<x<0 , wyrażenie \frac{|x+3|-x+3}{x} jest równe :

A. 2
B. 3
C. -6/x
D. 6/x


ksiązki Rozwiązanie zadania

Przyjrzyjmy się warunkowi -3<x<0. Mamy tu dwie nierówności:

-3<x i x<0

Gdy przekształcimy nieco pierwszą nierówność, otrzymamy:

-3<x
0<x+3
x+3>0

W wyrażeniu \frac{|x+3|-x+3}{x}pod wartością bezwzględną znajduje się x+3, które zgodnie z warunkiem zadania jest liczbą większą od zera - możemy więc opuścić wartość bezwzględną i obliczyć wartość wyrażenia.

\frac{|x+3|-x+3}{x}=\frac{x+3-x+3}{x}=\frac{3+3}{x}=\frac{6}{x}

 

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3432

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.