Zadanie maturalne nr 1, matura 2023


Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

Zadanie maturalne nr 1 z matematyki 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. \(|x-3,5|\geq 1,5\)

B. \(|x-1,5|\geq 3,5\)

C. \(|x-3,5|\leq 1,5\)

D. \(|x-1,5|\leq 3,5\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zaznaczmy środek między punktami \(x_1=-2\) oraz \(x_2=5\). To punkt o współrzędnej \(x=\frac{-2+5}{2}=1,5\). Odległość od naszych punktów wynosi \(a=3,5\).

Z interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej wiemy, że zapis \(|x-a|\) możemy interpretować jako odległośc na osi liczbowej między \(x\) i \(a\).

Zadanie maturalne nr 1 z matematyki 2023

Szukamy wszystkich liczb na osi liczbowej, których odległośc od liczby \(1,5\) jest większa lub równa 3,5, zatem:

\(|x-1,5|\geq 3,5\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-07-02, ZAD-4905

Zadania podobne

kulkaZadanie - wartość bezwzględna, własności pierwiastków - Zadanie: Uprościć wyrażenia

Uprościć wyrażenie \(W=\sqrt{(a-1)^2}+\sqrt{(a+1)^2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(|x+1|-|x-1|=5\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=|x+1|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=|x+1|\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=|x^2-x-2|\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x|

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x|}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną

Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|2x-8|\leq 10\)

rysunek , zadanie maturalne 1/2015

Stąd wynika, że

A. \(k=2\)

B. \(k=4\)

C. \(k=5\)

D. \(k=9\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2014

Dla każdej liczby \(x\), spełniającej warunek \(-3<x<0\), wyrażenie \(\frac{|x+3|-x+3}{x}\) jest równe:

A. \(2\)

B. \(3\)

C. \(-\frac{6}{x}\)

D. \(\frac{6}{x}\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.