Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 12, matura 2014


Jeżeli trójkąty ABC i A'B'C' są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A'B'/AB jest równa:

A. 2
B. 1/2
C. \sqrt{2}
D. \frac{\sqrt{2}}{2}


ksiązki Rozwiązanie zadania

Z cechy BBB (bok-bok-bok) podobieństwa trójkątów wynika, że:

\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c}

Cechy podobieństwa trójkątów

Zauważmy, że wysokość trójkąta (tu na przykład opuszczona na podstawę c), dzieli trójkąt na dwa trójkąty, które również są podobne do odpowiednich trójkątów uzyskanych w taki sam sposób w drugim trójkącie podobnym.

Jeżeli skalę podobieństwa oznaczymy przez k, h - wysokość trójkąta ABC, h' - wysokość trójkąta A'B'C', to:

A'B'/AB = k i h'/h=k

Dane są pola obu trójkątów. Mamy więc:

P_{A'B'C'}=\frac{1}{2}|A'B'|\cdot h'=50cm^2\\P_{ABC}=\frac{1}{2}|AB|\cdot h=25cm^2

Obliczmy stosunek obu pól:

\frac{P_{A'B'C'}}{P_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}|A'B'|\cdot h'}{\frac{1}{2}|AB|\cdot h}=\frac{50cm^2}{25cm^2}\\ \frac{|A'B'|\cdot h'}{|AB|\cdot h}=2\\ \frac{A'B'}{AB}\cdot \frac{h'}{h}=2\\k\cdot k=2\\k^2=2\\k=\sqrt{2}

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3435

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.