Zadanie - Działania na pierwiastkach - Oblicz wartość pierwiastka


Oblicz wartość pierwiastka dla \(b>0\): \(\sqrt{\frac{a^6}{b^2}}\).


książki Rozwiązanie zadania

O liczbie \(b\) wiemy, że jest dodatnia. O znaku liczby \(a\) nic nie wiemy. Musimy więc stosować tutaj dwa wzory:

\(\sqrt{x^2}=|x|\)
\(\sqrt{x^2}=x,\ dla\ x\geq 0\)

Skorzystajmy jeszcze z własności potęgi:

\((a^n)^m=a^{m\cdot n}\)

Zgodnie z powyższym wzorem mamy:

\(\sqrt{\frac{a^6}{b^2}}=\sqrt{\frac{(a^3)^2}{b^2}}\)

Skorzystajmy jeszcze ze wzoru:

\(\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\)

Zgodnie z nim oraz powyższymi wzorami na wartość pierwiastka kwadratowego z liczby podniesionej do kwadratu mamy:

\(\sqrt{\frac{(a^3)^2}{b^2}}=\frac{\sqrt{(a^3)^2}}{\sqrt{b^2}}=\frac{|a^3|}{b}\)

Korzystamy z definicji wartości bezwzględnejL

\(|x|=\begin{cases} x\ dla\ x\geq 0\\-x\ dla\ x<0 \end{cases}\)

Możemy nasz wynik zapisać w postaci:

\(\frac{|a^3|}{b}=\begin{cases} \frac{a^3}{b} \ dla \ a\geq 0 \\\frac{(-a)^3}{b}\ dla \ a<0 \end{cases}\)

książki Odpowiedź

\(\sqrt{\frac{a^6}{b^2}}=\frac{|a^3|}{b}\)

© medianauka.pl, 2009-11-22, ZAD-390

Zadania podobne

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach, obliczanie wartości wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia \(\sqrt[3]{\frac{216}{1331}}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach - Oblicz wartość wyrażenia ...

Oblicz \(\sqrt{\frac{a^2}{b^2}}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach - Oblicz wartość pierwiastka

Oblicz wartość pierwiastka \(\sqrt{\frac{9a^2b^4}{4}}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach - Korzystając z własności działań na pierwiastkach oblicz

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach, oblicz:

\(\sqrt{2}\cdot \sqrt[3]{2}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach oblicz: \(\sqrt{2}\cdot \sqrt[4]{4}:\sqrt[5]{16}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach

Oblicz wartość wyrażenia: \(\sqrt{\sqrt[5]{\sqrt[4]{2^{48}}}}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa, właściwości pierwiastka, nierówność z parametrem

Dla jakiej wartości parametru \(x\) prawdziwa jest równość \(\sqrt{(x^2-2x+1)^2}=x^2-2x+1\)?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wartość bezwzględna, własności pierwiastków - Zadanie: Uprościć wyrażenia

Uprościć wyrażenie \(W=\sqrt{(a-1)^2}+\sqrt{(a+1)^2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \(\sqrt[3]{-\frac{27}{16}}\cdot\sqrt[3]{2}\) jest równa

A. \((-\frac{3}{2})\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(\frac{2}{3}\)

D. \((-\frac{2}{3})\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2018

Liczba \(\sqrt[3]{\frac{7}{3}}\cdot \sqrt[3]{\frac{81}{56}}\) jest równa:

  1. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  2. \(\frac{3}{2\sqrt[3]{21}}\)
  3. \(\frac{3}{2}\)
  4. \(\frac{9}{4}\)


Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.