zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 9, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Treść zadania:

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których równanie \(x^2 + (m+1)x−m^2+1=0\) ma dwa rozwiązania rzeczywiste \(x_1\) i \(x_2\) \((x_1\neq x_2)\), spełniające warunek \(x^3_1+x^3_2>−7x_1x_2\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Równanie kwadratowe ma dwa różne pierwiastki, gdy Δ>0. Zatem:

\((m+1)^2-4(-m^2+1)>0\)

\( 5m^2+2m-3>0\)

\( \Delta_m=4-4\cdot 5\cdot(-3)=64\)

\( m_1=\frac{-2-8}{10}=-1\)

\( m_2=\frac{-2+8}{10}=\frac{3}{5}\)

Współczynnik przy m2 jest dodatni, mamy dwa różne pierwiastki, więc pamiętając własności wykresów funkcji kwadratowej (trzeci wykres w pierwszym rzędzie):

Wykres funkcji kwadratowej

Mamy:

\( m\in (-\infty;-1)\cup (\frac{3}{5};+\infty)\)

Nasze pierwiastki muszą spełniać nierówność:

\( x_1^3+x_2^3>-7x_1x_2\)

Jeżeli mamy sumę i iloczyn pierwiastków trójmianu kwadratowego, to należy skorzystać ze wzorów Viete'a, po przekształceniu wyrażenia do takiej postaci, aby wystąpiły tylko zależności:

x_1+x_2=-\frac{b}{a}\\x_1\cdot{x_2}=\frac{c}{a}

Przekształcamy nasze wyrażenie, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia \(a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2) \)

Mamy więc:

\( x_1^3+x_2^3>-7x_1x_2\)

\( (x_1+x_2)(x_1^2-x_1x_2+x_2^2)>-7x_1x_2\)

\( (x_1+x_2)(\underline{x_1^2+2x_1x_2+x_2^2}-2x_1x_2-x_1x_2)>-7x_1x_2\)

\( (x_1+x_2)[(x_1+x_2)^2-3x_1x_2]>-7x_1x_2\)

Skorzystamy teraz ze wzorów Viete'a:

\( -\frac{b}{a}[(-\frac{b}{a})^2-3\frac{c}{a}]>-7\frac{c}{a}\)

\( a=1, b=m+1, c=1-m^2\)

\( -b[(-b)^2-3c]>-7c/\cdot (-1)\)

\( b(b^2-3c)-7c<0\)

\( b=m+1, c=1-m^2\)

\( (m+1)[(m+1)^2-3(1-m^2)]-7(1-m^2)<0\)

\( \underline{(m+1)}(m^2+2m+1-3+3m^2)]-7(1-m)\underline{(m+1)}<0\)

Wyłączamy m+1 przed nawias:

\( (m+1)[4m^2+2m-2-7(1-m)]<0\)

\( (m+1)\underline{(4m^2+9m-9)}<0\)

znajdujemy pierwiastki trójmianu kwadratowego:

\( \Delta=81+4\cdot 4\cdot 9=225\)

\( \sqrt{\Delta}=15\)

\( m_1=\frac{-9-15}{8}=-3\)

\( m_2=\frac{-9+15}{8}=\frac{3}{4}\)

Nie zapominajmy, że

\( m_3=-1\)

Mamy więc nierówność:

\((m+3)(m+1)(m-\frac{3}{4})<0\)

Zbadajmy siatkę znaków:

x (-∞-3)-3(-3;-1)-1(-1;3/4)3/4(3/4;+∞)
m+3 - 0 + + + ++
m+1 - - - 0+++
m-3/4 --- - - 0+
W(m) - 0 + 0- 0 +

 

Zatem warunek \( x_1^3+x_2^3>-7x_1x_2\) jest spełniony dla \( m\in (-\infty;-3)\cup(-1;\frac{3}{4})\)

Znajdując część wspólną z warunku z pierwszej części zadania: \( m\in (-\infty;-1)\cup (\frac{3}{5};+\infty)\) otrzymujemy rozwiązanie:

ksiązki Odpowiedź

\( m\in (-\infty;-3)\cup (\frac{3}{5};\frac{3}{4})\)


© medianauka.pl, 2023-01-14, ZAD-4643

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Dla jakich wartości parametru \(m\) suma odwrotności pierwiastków równania \(x^2-2(m+1)x+(m^2+3m-18)=0\) ma wartość ujemną?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Kwadrat różnicy pierwiastków równania kwadratowego \(x^2-x+m=0\) jest równy 17. Znaleźć rozwiązanie tego równania.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Suma kwadratów pierwiastków równania kwadratowego \(x^2+dx+1=0\) jest równa 7. Znaleźć rozwiązanie tego równania.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Znaleźć równanie kwadratowe, którego suma kwadratów pierwiastków jest równa \(\frac{17}{4}\), a suma odwrotności pierwiastków jest równa \(\frac{3}{2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie kwadratowe \(x^2+mx-3=0\), jeśli wiadomo, że suma odwrotności pierwiastków równania jest równa 2.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Dany jest trójmian kwadratowy \(f(x)=x^2+2(m+1)x+6m+1\). Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których ten trójmian ma dwa różne pierwiastki \(x_1\), \(x_2\) tego samego znaku, spełniające warunek \(|x_1-x_2|<3\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Dany jest trójmian kwadratowy \(f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4\). Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których trójmian \(f\) ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste \(x_1, x_2\), spełniające warunek \(x_1^2-x_2^2=x_1^4-x_2^4\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których równanie \(4x^2−6mx+(2m+ 3)(m− 3)=0\) ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste \(x_1\) i \(x_2\), przy czym \(x_1<x_2\), spełniające warunek \((4x_1-4x_2-1)(4x_1-4x_2+1)<0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których funkcja kwadratowa \(f\) określona wzorem \(f(x)=(2m +1)x^2+(m+2)x+m−3\) ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste \(x_1, x_2\), spełniające warunek \((x_1- x_2)^2+5x_1x_2 \geq 1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Dane jest równanie kwadratowe \(x^2−(3m+2)x+2m^2+7m−15=0\) z niewiadomą \(x\). Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których różne rozwiązania \(x_1\) i \(x_2\)tego równania istnieją i spełniają warunek \(2x^2_1+5x_1x_2+2x^2_2=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których równanie \(x^2-(m+1)x+m=0\) ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste \(x_1\) oraz \(x_2\), spełniające warunki: \(x_1\neq 0, x_2\neq 0\) oraz \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+2=\frac{1}{x_1^2} +\frac{1}{x_2^2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12 — maturalne.

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\neq 2\), dla których równanie

\(x^2+4x-\frac{m-3}{m-2}=0\)

ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste \(x_1, x_2\) spełniające warunek \(x_1^3+x_2^3>-28\). Zapisz obliczenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.