Zadanie maturalne nr 11, matura 2021 (poziom rozszerzony)


Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których trójmian kwadratowy \(4x^2-2(m+1)x+m\) ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste \(x_1\) oraz \(x_2\), spełniające warunki: \(x_1 \neq 0, x_2\neq 0\) oraz \(x_1+x_2\leq \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki, jeśli jego wyróżnik kwadratowy jest większy od zera:

\(a=4, b=-2(m+1), c=m\)

\(\Delta = [-2(m+1)^2]-16m>0\)

\(4(m^2+2m+1)-16m>0/:4\)

\(m^2-2m+1>0\)

\((m-1)^2>0\)

\(m\neq 1\)

Zatem dla wszystkich wartości parametru m poza 1 trójmian ma 2 różne pierwiastki rzeczywiste.

Zbadajmy teraz warunek, który mają spełniać pierwiastki:

\(x_1+x_2\leq \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\)

\(x_1+x_2\leq \frac{x_1+x_2}{x_1x_2}\)

Z warunku różności pierwiastków od zera od zera otrzymujemy:

\(x_1\cdot x_2\neq 0\)

Korzystamy ze wzorów Viete'a dla powyższej zależności:

\(x_1\cdot x_2\neq 0\)

\(\frac{m}{4}\neq 0\)

\(m\neq 0\)

Ponadto z drugiego warunku:

\(-\frac{b}{a}\leq \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}}\)

\(-\frac{b}{a}\leq -\frac{b}{c}\)

\(-\frac{b}{a} + \frac{b}{c}\leq 0\)

\(\frac{ab}{ac} - \frac{bc}{ac}\leq 0\)

\(\frac{b(a-c)}{ac}\)

\(abc(a-c)\leq 0\)

\(4\cdot [-2(m+1)]\cdot m(4-m)\leq 0\)

\( -8m(m+1)(4-m)\leq 0\)

\(8m(m+1)(m-4)\leq 0\)

Sporządzamy siatkę znaków.

m \((-\infty;-1)\) -1 \((-1;0)\) 0 \((0;4)\) 4 \((4;+\infty)\)
m - - - 0 + + +
m+1 - 0 + + + + +
m-4 - - - - - 0 +
W(m) - 0 + 0 - 0 +

 

Zatem

\(m\in (-\infty;-1\rangle \cup (0;4\rangle \)

Pamiętając o warunku \(m\neq 1\) otrzymujemy rozwiązanie:

ksiązki Odpowiedź

\(m\in (-\infty;-1\rangle \cup (0;1) \cup (1;4\rangle \)

© medianauka.pl, 2023-04-06, ZAD-4836

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z parametrem

Dla jakiej wartości parametru \(m\) równanie \(mx^2+4mx-m+1=0\) ma jedno rozwiązanie? Znajdź to rozwiązanie?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie algebraiczne i kwadratowe z parametrem

Dla jakich wartości parametru \(m\) suma odwrotności pierwiastków równania \(x^2-2(m+1)x+(m^2+3m-18)=0\) ma wartość ujemną?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z parametrem

Rozwiązać równanie \(\frac{3}{x-a}=\frac{x+a}{1-x}\) w zależności od parametru \(a\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z parametrem

Rozwiązać równanie \(\frac{2}{x-a}=\frac{x-a}{x}\) w zależności od parametru \(a\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z parametrem

Określić liczbę rozwiązań równania \((a+3)x^2-(a+1)x+1=0\) w zależności od parametru \(a\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z parametrem

Dla jakiej wartości parametru \(m\) równanie \(m^2x^2-6x+9=0\) ma jedno rozwiązanie?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie z parametrem

Znaleźć taką wartość parametru m, dla której suma kwadratów pierwiastków równania \(x^2-mx-m-1=0\) jest najmniejsza.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Dany jest trójmian kwadratowy \(f(x)=x^2+2(m+1)x+6m+1\). Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których ten trójmian ma dwa różne pierwiastki \(x_1\), \(x_2\) tego samego znaku, spełniające warunek \(|x_1-x_2|<3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Dany jest trójmian kwadratowy \(f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4\). Wyznacz wszystkie wartości parametru \(m\), dla których trójmian \(f\) ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste \(x_1, x_2\), spełniające warunek \(x_1^2-x_2^2=x_1^4-x_2^4\).Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.