Paszczaki

Paszczaki, paszczakowate, zmroczniki (Podargidae) to rodzina ptaków z monotypowego rzędu paszczakowych (Podargiformes). Rodzina ta liczy dziś 13 gatunków w 3 rodzajach. W Polsce przedstawiciele paszczakowatych nie występują. Wyróżniamy tu dwie podrodziny: Batrachostominae z dziewięcioma gatunkami i Podarginae z trzema gatunkami.

To ptaki o bardzo miękkim upierzeniu z marmurkowym deseniem, ubarwienie szarawe lub rdzawe, przypominające korę drzew. Samice są jaskrawiej ubarwione. Charakterystyczny jest bardzo szeroki dziób. Głowa i pomarańczowe lub czerwone oczy są bardzo duże. Mają bardzo małe nogi i stopy. Chodzenie po ziemi sprawia im trudność. U nasady dzioba znajdują się szczeciny. Skrzydła są zaokrąglone, ogon długi.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują wilgotne lasy Australii, Indonezji, Sri Lanki, południowej Azji.

Tryb życia i zachowanie

Inaczej niż gatunki z tego rzędu ptaków, nie polują w locie, a swoje ofiary zbierają na ziemi i drzewach. Są aktywne o zmierzchu i w nocy.

Gdy czują zagrożenie zastygają w bezruchu z lekko uniesionym dziobem. Wyglądają wówczas jak gałęzie.

Są świetnymi lotnikami. Potrafią w powietrzu wykonywać nagłe zwroty.

Rozmnażanie

Gniazda w postaci czarki budują na drzewach, są wysłane własnymi piórami. Gębale składają 1-2 jaja, paszczak australijski może mieć ich w lęgu 4. W dzień jaja wysiaduje samiec. Pisklęta po wykluciu są pokryte białym puchem. Pisklęta karmi samiec i samica.

Pożywienie

Zjadają bezkręgowce, a większe gatunki także żaby, małe ssaki, ptaki oraz owoce.

Ochrona i zagrożenia

Cztery gatunki gębali są bliskie zagrożenia wyginięciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-03-19, RODZ-284
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-09©® Media Nauka 2008-2023 r.