Pelikan indyjski

Pelikan indyjski (Pelecanus philippensis) to ptak z rodziny pelikanów. Upierzenie jest szarobrązowe. Na głowie widoczny wyraźnie szary czub. Długi dziób jest szaroróżowy, w podobnym, bardziej cielistym kolorze jest worek skórny pod dziobem. Dziób na końcu żółtawy. Nogi są szare.


Pelikan indyjski(Pelecanus philippensis)
© assoonasrp - stock.adobe.com

Występowanie i środowisko

Pelikan ten występuje w południowej części Azji z kilkoma wyspami Indonezji. Preferuje większe zbiorniki wodne, duże rzeki, a także tereny bagniste.

Tryb życia i zachowanie

Niegdyś pelikan ten tworzył ogromne stada.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 127-152 cm.

Pożywienie

Poluje na ryby.

Rozmnażanie

Gniazda zakłada na drzewach, zwykle w pobliżu wody i osiedli człowieka. Samica składa 3-4 jaja. Czas inkubacji wynosi 30-33 dni. Młode rozwijają się aż 3-5 miesięcy i przez ten czas pozostają zawsze blisko gniazda.

NT

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten bliski zagrożenia wymarciem. Ma status NT w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2019-05-24, GAT-2077
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.