Pelikan indyjski

Pelikan indyjski (Pelecanus philippensis)

© assoonasrp - stock.adobe.com

Pelikan indyjski (Pelecanus philippensis) to ptak z rodziny pelikanów. Upierzenie jest szarobrązowe. Na głowie widoczny wyraźnie szary czub. Długi dziób jest szaroróżowy, w podobnym, bardziej cielistym kolorze jest worek skórny pod dziobem. Dziób na końcu żółtawy. Nogi są szare.

Występowanie i środowisko

Pelikan ten występuje w południowej części Azji z kilkoma wyspami Indonezji. Preferuje większe zbiorniki wodne, duże rzeki, a także tereny bagniste.

Tryb życia i zachowanie

Niegdyś pelikan ten tworzył ogromne stada.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 127-152 cm.

Pożywienie

Poluje na ryby.

Rozmnażanie

Gniazda zakłada na drzewach, zwykle w pobliżu wody i osiedli człowieka. Samica składa 3-4 jaja. Czas inkubacji wynosi 30-33 dni. Młode rozwijają się aż 3-5 miesięcy i przez ten czas pozostają zawsze blisko gniazda.

Ochrona i zagrożenia NT

Gatunek ten bliski zagrożenia wymarciem. Ma status NT w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki ptaków


Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?


© medianauka.pl, 2019-05-24, GAT-2077
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.