Pelikan kędzierzawy

Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) to gatunek dużego ptaka z rodziny pelikanów o upierzeniu białym. Liczebność tego gatunku ciągle maleje. Cechą charakterystyczną jest wielka, skórzana kieszeń ułatwiająca połykanie ryb, znajdująca się pod żuchwą oraz długi, spłaszczony i niemal prosty dziób. Ma krótkie i grube nogi, palce połączone błoną pławną. Ma potężne skrzydła. Brak dymorfizmu płciowego. W worku pod dziobem może się zmieścić do 14 litrów wody z rybami.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus)

Zdjęcie zbiorów ZOO w Opolu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Podmokłe i rozległe tereny wielkich jezior z wyspami, delty wielkich rzek, zalewy morskie. Środkowa i południowo-zachodnia Azja i Bałkany. Występuje też w delcie Wołgi i Dunaju. W dawnych czasach gniazdował w zachodniej Europie i na Węgrzech. Dziś w Europie żyje około 250 par lęgowych.

Tryb życia i zachowanie

Pokarm zdobywa pływając. Wędruje regularnie na obszarze występowania. Świetnie lata lotem czynnym i szybowcowym, dobrze pływa i nurkuje. Zimuje w południowej Azji. Pelikan kędzierzawy jest ptakiem towarzyskim.

Pożywienie

Prawie wyłącznie ryby. Rzadko skorupiaki.

Rozmnażanie

Gnieździ się w stadach. Gniazdo to płaska platforma udeptanych trzcin zwykle na ziemi. Samica składa 1-2 jaja, które wysiaduje ojciec i samica 30-34 dni. Potomstwem opiekuje się samiec i samica.

Ochrona i zagrożenia VU

Gatunek ten jest narażony na wymarcie. Ma status VU w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Filmy


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2012-03-06, GAT-113
©® Media Nauka 2008-2023 r.