Srokosz

Srokosz (Lanius excubitor) to średniej wielkości ptak o szarym upierzeniu z wierzchu i białym od spodu. Przez oczy biegnie czarna maska. Czarny jest też ogon (z białym obrzeżem) i skrzydła. Na skrzydle znajduje się białe lusterko. Brak dymorfizmu płciowego. Młode ptaki są prążkowane od spodu.

Występowanie i środowisko PL

Ptak ten jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Zamieszkuje Europę, Azję, Afrykę oraz Amerykę Północną. W Polsce obecny jest na terenie całego kraju, ale nie jest liczny. Zamieszkuje łąki, pastwiska, torfowiska, a gniazduje w pobliskich zadrzewieniach.

Tryb życia i zachowanie

Poza lęgami srokosz jest samotnikiem. Prowadzi częściowo osiadły, częściowo wędrowny tryb życia. W Polsce ptaki te pozostają na zimę, choć przenoszą się zwykle w inne rewiry. Lubi przesiadywać na liniach energetycznych i czubkach drzew. Ptak ten jest odporny na niskie temperatury. Potrafi podczas lotu zawisnąć nieruchomo w powietrzu. Lot falisty. Wydaje odgłos "wed wed" lub skrzeczy podobnie jak sroka.

Pożywienie

Srokosz poluje na duże owady, gryzonie, ptaki i gady.

Rozmnażanie

Wyprowadza jeden lęg w roku. Gniazduje kilka metrów na ziemią w koronie drzewa. Samica składa 3-9 jaj, na ogół w kwietniu. Inkubacja trwa 15-17 dni. Jaja wysiaduje przede wszystkim samica. Samiec w tym czasie poluje. Po 2-3 tygodniach od wyklucia pisklęta są już zdolne do lotu. Gdy mają 2 miesiące są już samodzielne.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce gatunek ten jest objęty ochroną ścisłą.

Ciekawostki

Ptak ten nabija na kolce krzewów swoje ofiary. Czynność ta pomaga mu rozdrobnić pokarm.

To największa dzierzba, żyjąca w naszym kraju.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

W naszym kraju w tym okresie można obserwować srokosza.
           Samica srokosza składa jaja.

Pokrewne gatunki ptaków


Jaki ptak znosi najwięcej jaj?
Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?
Ile jest ptaków na świecie?
Czy ptaków jest więcej niż ludzi na świecie? Ile jest gatunków ptaków na świecie a ile w Polsce? Które gatunki są najliczniejsze, a które rzadkie?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18© medianauka.pl, 2015-05-03, GAT-786
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.