Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - trójkąt wpisany w okrąg


Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Trójkąt wpisany w okrąg

Aby obliczyć pole i obwód okręgu musimy poznać promień r okręgu opisanego na trójkącie. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy wyznaczyć wysokość trójkąta równobocznego:

(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ h^2=a^2-\frac{1}{4}a^2\\ h^2=\frac{3}{4}a^2\\ h=\frac{a\sqrt{3}}{2}\\ a=1\\ h=\frac{\sqrt{3}}{2}

Środkowa w trójkącie równobocznym jest jednocześnie wysokością, a środkowe i wysokości trzech boków przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy środkiem ciężkości trójkąta. Środek ciężkości dzieli każdą ze środkowych w stosunku 2:1. Możemy więc napisać:

r=\frac{2}{3}h\\ r=\frac{\cancel{2}}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}}{\cancel{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}

Obliczamy pole koła:

P_k=\pi r^2\\ P=\pi \cdot (\frac{\sqrt{3}}{3})^2\\ P=\pi \cdot \frac{3}{9}\\ P=\frac{\pi}{3}

Obliczamy obwód okręgu:

S=2\pi r=2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2\pi \sqrt{3}}{3}

ksiązki Odpowiedź

P=\frac{\pi}{3}, \ S=\frac{2\pi \sqrt{3}}{3}

© medianauka.pl, 2011-01-17, ZAD-1109

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.