Logo Serwisu Media Nauka


Pole koła i długość okręgu

koło

Twierdzenie Twierdzenie

Pole koła o promieniu r jest równe:

P=\pi r^2

Przykład Przykład

Obliczymy pole koła o średnicy 8 cm.

Koło o średnicy 8 cm ma promień o długości r=4 cm (połowa średnicy). Pole koła jest więc równe: P=\pi r^2=\pi \cdot (4 cm)^2=16\pi \ cm^2

Twierdzenie Twierdzenie

Długość okręgu o promieniu r jest równa:

2\pi r

Przykład Przykład

Obliczymy długość okręgu o średnicy 1 m.

Okrąg o średnicy 1 m ma promień o długości r=0,5 m (połowa średnicy). Długość okręgu jest więc równa: P=2\pi r=2\pi \cdot \frac{1}{2} \ m=\pi \ m© Media Nauka, 2010-12-10, ART-1046Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 573 - obliczanie pola koła
Obliczyć pole koła o średnicy d=\sqrt{2}

zadanie - ikonka Zadanie 582 - okrąg opisany na trójkącie
Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 4 opisano koło. Oblicz pole i obwód tego koła.

zadanie - ikonka Zadanie 581 - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.

zadanie - ikonka Zadanie 580 - trójkąt wpisany w okrąg
Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.

zadanie - ikonka Zadanie 579 - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

zadanie - ikonka Zadanie 578 - pole koła, zadanie praktyczne z treścią
Z kwadratowej blachy o boku długości 1 m wycięto koła o promieniu r=10 cm tak, że środki tych kół leżą na prostych równoległych i prostopadłych. Jaka jest powierzchnia ścinków? Jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki?

zadanie - ikonka Zadanie 577 - pole koła
Pole koła jest równe π. Jaki promień ma koło o polu dwa razy mniejszym? Oblicz stosunek promieni tych okręgów.

zadanie - ikonka Zadanie 576 - obwód koła
Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?

zadanie - ikonka Zadanie 575 - pole i promień koła
Jaki promień ma koło o polu równym 1?

zadanie - ikonka Zadanie 574 - obwód koła, obliczanie obwodu koła
Obliczyć długość okręgu o średnicy d=7

zadanie - ikonka Zadanie 642 - długość okręgu
Oblicz długość okręgu danego równaniem (x-1)^2+(y-1)^2=2Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk