Zadanie - środek ciężkości trójkąta


Znaleźć środek ciężkości w trójkącie o wierzchołkach A=(-1,0), B=(1,-1) i C=(1,2).

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

TrójkątB=(1,2), \ C=(-2,-1)\\ x_{A'}=-\frac{1}{2}, \ y_{A'}=\frac{1}{2}\\ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})
A=(2,1), \ C=(-2,-1)\\ x_{B'}=0, \ y_{B'}=0\\ B'=(0,0)

A=(2,1), \ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})\\ \underline{+ \ \begin{cases}1=2a+b\\ 2=-2a+4b \end{cases}} \\ 3=5b/:5\\ b=\frac{3}{5}\\ 1=2a+\frac{3}{5}\\ a=\frac{1}{5}\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}

B=(1,2), \ B'=(0,0)\\ \begin{cases} b=0\\ a=2 \end{cases} \\ y=2x

\begin{cases} y=2x\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} \end{cases} \\ 2x=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}/\cdot 5\\ 10x=x+3\\ x=\frac{1}{3}\\ y=\frac{2}{3}\\ S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Środkowe trzech boków trójkąta, czyli odcinki łączące środki boków trójkąta z przeciwległymi wierzchołkami trójkąta, przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy środkiem ciężkości trójkąta S. Wystarczy , że zaznaczymy dwie środkowe w trójkącie. Sporządzamy więc szkic:

Trójkąt w układzie współrzędnych

Szukamy długości współrzędnych punktu S. Punkt ten jest częścią wspólną dwóch prostych zawierających środkowe. Wystarczy rozwiązać układ równań tych prostych. Aby znaleźć równania tych prostych musimy znać współrzędne punktów A', B'. Ponieważ są to środki boków trójkąta, możemy skorzystać ze wzoru na środek odcinka AB o punktach A=(xA, yA), B=(xB, yB):

x_s=\frac{x_A+x_B}{2}, \ y_s=\frac{y_A+y_B}{2}

Szukamy współrzędnych punktu A', który jest środkiem odcinka \overline{BC}:

B=(1,2), \ C=(-2,-1)\\ x_{A'}=\frac{1+(-2)}{2}=-\frac{1}{2}\\ y_{A'}=\frac{2+(-1)}{2}=\frac{1}{2}\\ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})

Szukamy współrzędnych punktu B', który jest środkiem odcinka \overline{AC}:

A=(2,1), \ C=(-2,-1)\\ x_{B'}=\frac{2+(-2)}{2}=0\\ y_{B'}=\frac{1+(-1)}{2}=0\\ B'=(0,0)'

Szukamy równania prostej AA'. Korzystamy z równania prostej:

y=ax+b

Dane są współrzędne punktów A i A', więc:

A=(2,1), \ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})\\ y=ax+b\\ \begin{cases}1=a\cdot 2+b\\ \frac{1}{2}=a\cdot (-\frac{1}{2})+b/\cdot 4 \end{cases} \\ \underline{+ \ \begin{cases}1=2a+b\\ 2=-2a+4b \end{cases}} \\ 3=5b/:5\\ b=\frac{3}{5}\\1=2a+b\\ 1=2a+\frac{3}{5}\\ -2a=-\frac{2}{5}/:2\\ a=\frac{1}{5}\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} tło tło tło tło tło tło tło tło

Szukamy teraz równania prostej b, która zawiera środkową BB'.

B=(1,2), \ B'=(0,0)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a \cdot 1+b\\ 0=a\cdot 0+b \end{cases}\\ \begin{cases} b=0\\ a=2 \end{cases} \\ y=2x

Rozwiązujemy układ równań obu prostych metodą podstawienia, otrzymując w ten sposób współrzędne punktu S:

\begin{cases} y=2x\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} \end{cases} \\ 2x=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}/\cdot 5\\ 10x=x+3\\ 9x=3/:9 \\ x=\frac{1}{3}\\ y=2x \\ y=\frac{2}{3}\\ S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})'

ksiązki Odpowiedź

S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})

© medianauka.pl, 2011-01-24, ZAD-1124

Zadania podobne

kulkaZadanie - trójkąt w układzie współrzędnych
Dany jest trójkąt o wierzchołkach A=(-1,0), B=(1,-1) i C=(1,2). Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej z wierzchołka C.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wysokość w trójkącie
Oblicz wysokość w trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10 i podstawie długości 12.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trójkąt równoramienny
W trójkącie równoramiennym o ramionach długości 5 wysokość ma długość 4. Oblicz długość podstawy.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - suma miar kątów w tójkącie
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 30o. Oblicz miarę pozostałych kątów w tym trójkącie.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trójkąty, obliczanie długości boków
W trójkącie ABC dwa kąty wewnętrzne mają miarę 30o. Długość podstawy jest równa 12. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trójkąty, znajdowanie długości boków
W trójkącie ABC jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 30o. Wysokość i bok tego trójkąta, leżące naprzeciwko tego kąta mają długość odpowiednio 3 i 4. Znaleźć długości pozostałych boków tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - trójkąt równoramienny
Czy długość podstawy trójkąta równoramiennego może być dwa razy większa od długości ramienia tego trójkąta?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2016 (poziom podstawowy)
Z odcinków o długościach: 5, 2a+1, a-1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. a=6
B. a=4
C. a=3
D. a=2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 32, matura 2016 (poziom podstawowy)
Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2017 (poziom rozszerzony)
W trójkącie ostrokątnym ABC bok AB ma długość c, długość boku BC jest równa a oraz ∠ABC = β . Dwusieczna kąta ABC przecina bok AC trójkąta w punkcie E. Wykaż, że długość odcinka BE jest równa
.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach
Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach oblicz: \sqrt{2}\cdot \sqrt[4]{4}:\sqrt[5]{16}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym |AD|=|AB|=|BC|=a, |∠BAD|=60° i |∠ADC|=135°. Oblicz pole czworokąta ABCD.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.