Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - środek ciężkości trójkąta


Znaleźć środek ciężkości w trójkącie o wierzchołkach A=(-1,0), B=(1,-1) i C=(1,2).


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

TrójkątB=(1,2), \ C=(-2,-1)\\ x_{A'}=-\frac{1}{2}, \ y_{A'}=\frac{1}{2}\\ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})
A=(2,1), \ C=(-2,-1)\\ x_{B'}=0, \ y_{B'}=0\\ B'=(0,0)

A=(2,1), \ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})\\ \underline{+ \ \begin{cases}1=2a+b\\ 2=-2a+4b \end{cases}} \\ 3=5b/:5\\ b=\frac{3}{5}\\ 1=2a+\frac{3}{5}\\ a=\frac{1}{5}\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}

B=(1,2), \ B'=(0,0)\\ \begin{cases} b=0\\ a=2 \end{cases} \\ y=2x

\begin{cases} y=2x\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} \end{cases} \\ 2x=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}/\cdot 5\\ 10x=x+3\\ x=\frac{1}{3}\\ y=\frac{2}{3}\\ S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Środkowe trzech boków trójkąta, czyli odcinki łączące środki boków trójkąta z przeciwległymi wierzchołkami trójkąta, przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy środkiem ciężkości trójkąta S. Wystarczy , że zaznaczymy dwie środkowe w trójkącie. Sporządzamy więc szkic:

Trójkąt w układzie współrzędnych

Szukamy długości współrzędnych punktu S. Punkt ten jest częścią wspólną dwóch prostych zawierających środkowe. Wystarczy rozwiązać układ równań tych prostych. Aby znaleźć równania tych prostych musimy znać współrzędne punktów A', B'. Ponieważ są to środki boków trójkąta, możemy skorzystać ze wzoru na środek odcinka AB o punktach A=(xA, yA), B=(xB, yB):

x_s=\frac{x_A+x_B}{2}, \ y_s=\frac{y_A+y_B}{2}

Szukamy współrzędnych punktu A', który jest środkiem odcinka \overline{BC}:

B=(1,2), \ C=(-2,-1)\\ x_{A'}=\frac{1+(-2)}{2}=-\frac{1}{2}\\ y_{A'}=\frac{2+(-1)}{2}=\frac{1}{2}\\ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})

Szukamy współrzędnych punktu B', który jest środkiem odcinka \overline{AC}:

A=(2,1), \ C=(-2,-1)\\ x_{B'}=\frac{2+(-2)}{2}=0\\ y_{B'}=\frac{1+(-1)}{2}=0\\ B'=(0,0)'

Szukamy równania prostej AA'. Korzystamy z równania prostej:

y=ax+b

Dane są współrzędne punktów A i A', więc:

A=(2,1), \ A'=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})\\ y=ax+b\\ \begin{cases}1=a\cdot 2+b\\ \frac{1}{2}=a\cdot (-\frac{1}{2})+b/\cdot 4 \end{cases} \\ \underline{+ \ \begin{cases}1=2a+b\\ 2=-2a+4b \end{cases}} \\ 3=5b/:5\\ b=\frac{3}{5}\\1=2a+b\\ 1=2a+\frac{3}{5}\\ -2a=-\frac{2}{5}/:2\\ a=\frac{1}{5}\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} tło tło tło tło tło tło tło tło

Szukamy teraz równania prostej b, która zawiera środkową BB'.

B=(1,2), \ B'=(0,0)\\ y=ax+b\\ \begin{cases}2=a \cdot 1+b\\ 0=a\cdot 0+b \end{cases}\\ \begin{cases} b=0\\ a=2 \end{cases} \\ y=2x

Rozwiązujemy układ równań obu prostych metodą podstawienia, otrzymując w ten sposób współrzędne punktu S:

\begin{cases} y=2x\\ y=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} \end{cases} \\ 2x=\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}/\cdot 5\\ 10x=x+3\\ 9x=3/:9 \\ x=\frac{1}{3}\\ y=2x \\ y=\frac{2}{3}\\ S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})'

ksiązki Odpowiedź

S=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})

© medianauka.pl, 2011-01-24, ZAD-1124
Zadania podobne

kulkaZadanie - trójkąt w układzie współrzędnych
Dany jest trójkąt o wierzchołkach A=(-1,0), B=(1,-1) i C=(1,2). Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej z wierzchołka C.


kulkaZadanie - wysokość w trójkącie
Oblicz wysokość w trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10 i podstawie długości 12.


kulkaZadanie - trójkąt równoramienny
W trójkącie równoramiennym o ramionach długości 5 wysokość ma długość 4. Oblicz długość podstawy.


kulkaZadanie - suma miar kątów w tójkącie
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 30o. Oblicz miarę pozostałych kątów w tym trójkącie.


kulkaZadanie - trójkąty, obliczanie długości boków
W trójkącie ABC dwa kąty wewnętrzne mają miarę 30o. Długość podstawy jest równa 12. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta.


kulkaZadanie - trójkąty, znajdowanie długości boków
W trójkącie ABC jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 30o. Wysokość i bok tego trójkąta, leżące naprzeciwko tego kąta mają długość odpowiednio 3 i 4. Znaleźć długości pozostałych boków tego trójkąta.


kulkaZadanie - trójkąt równoramienny
Czy długość podstawy trójkąta równoramiennego może być dwa razy większa od długości ramienia tego trójkąta?


kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2016 (poziom podstawowy)
Z odcinków o długościach: 5, 2a+1, a-1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. a=6
B. a=4
C. a=3
D. a=2


kulkaZadanie maturalne nr 32, matura 2016 (poziom podstawowy)
Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta.Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.