Zadanie - tożsamości trygonometryczne


Udowodnić tożsamość:

a) \(tg{\alpha}\sin{2\alpha}=2\sin^2{\alpha}\)

b) \(\frac{1}{1-\sin{x}}+\frac{1}{1+\sin{x}}=\frac{2}{\cos^2{x}}\)

c) \(\frac{\sin{5x}+\sin{3x}}{\cos{5x}+\cos{3x}}=tg{4x}\)


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzorów:

\(\sin{2\alpha}=2\sin{\alpha}\cos{\alpha}\)

\(tg{\alpha}=\frac{\sin{\alpha}}{\cos{\alpha}}\)

Przekształcimy lewą stronę równania L w prawą stronę równania P:

\(L=tg{\alpha}\sin{2\alpha}=\frac{\sin{\alpha}}{\cancel{\cos{\alpha}}}\cdot 2\sin{\alpha}\cancel{\cos{\alpha}}=2\sin^2{\alpha}=P\)

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru jedynkowego (kolor różowy):

\(\sin^2{x}+\cos^2{x}=1\)

\(\cos^2{x}=1-\sin^2{x}\)

oraz wzoru skróconego mnożenia (kolor żółty w przekształceniach):

\((a+b)(a-b)=a^2-b^2\)

Przekształcimy lewą stronę równania L w prawą stronę równania P, sprowadzając ułamki lewej strony równania do wspólnego mianownika:

\(L=\frac{1}{1-\sin{x}}+\frac{1}{1+\sin{x}}=\frac{1+\sin{x}}{(1-\sin{x})(1+\sin{x})}+\frac{1-\sin{x}}{(1+\sin{x})(1-\sin{x})}=\)

\(=\frac{1+\sin{x}+1-\sin{x}}{(1+\sin{x})(1-\sin{x})}=\frac{2}{1^2-\sin^2{x}}=\frac{2}{\cos^2{x}}=P\)
c) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzorów:

\(\sin{\alpha}+\sin{\beta}=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos{\frac{\alpha-\beta}{2}}\)

\(\cos{\alpha}+\cos{\beta}=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos{\frac{\alpha-\beta}{2}}\)

\(tg{\alpha}=\frac{\sin{\alpha}}{\cos{\alpha}}\)

Przekształcimy lewą stronę równania L w prawą stronę równania P:

\(L=\frac{\sin{5x}+\sin{3x}}{\cos{5x}+\cos{3x}}=\frac{\cancel{2}\sin\frac{5x+3x}{2}\cancel{\cos{\frac{5x-3x}{2}}}}{\cancel{2}\cos\frac{5x+3x}{2}\cancel{\cos{\frac{5x-3x}{2}}}}=\frac{\sin{4x}}{\cos{4x}}=tg{4x}=P\)

© medianauka.pl, 2011-03-29, ZAD-1275

Zadania podobne

kulkaZadanie - wzory trygonometryczne

Oblicz \(tg{75°}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory trygonometryczne

Oblicz \(\cos{75°}\cos{10°}+\sin{70°}\cos{10°}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory trygonometryczne

Wiedząc, że \(\sin{x}=0,2\) oblicz \(\cos{2x}, \sin{2x}, tg{2x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory trygonometryczne

Obliczyć

a) \(\sin{75°}+\sin{15°}\)

b) \(\cos{75°}+\cos{15°}\)

c) \(\sin{75°}-\sin{15°}\)

d) \(\cos{75°}-\cos{15°}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - tożsamości trygonometryczne

Udowodnić tożsamość:

a) \(tg{\alpha}+ctg{\alpha}=\frac{1}{\sin{\alpha}\cos{\alpha}}\)

b) \(tg{\alpha}-tg{\beta}=\frac{\sin{(\alpha-\beta)}}{\cos{\alpha}\cos{\beta}}\)

c) \(\sin^4{\alpha}-cos^4{\alpha}=2\sin^2{\alpha}-1\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - tożsamości trygonometryczne

Udowodnić tożsamość: \(tg(45^o-\frac{x}{2})+tg{x}=\frac{1}{\cos{x}}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - tożsamości trygonometryczne

Udowodnić tożsamość:

a) \(\frac{\sin{x}}{1+\cos{x}}=\frac{1-\cos{x}}{\sin{x}}\)

b) \(tg(45^o+x)tg(45^o-x)=1\)

c) \(\cos{x}+\sin{x}=\sqrt{2}\sin(45^o+x)\)

d) \(tg{x}+ctg{x}=\frac{2}{\sin{2x}}\)

e) \(\frac{1+tg{x}}{1-tg{x}}=tg(45^o+x)\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - okres funkcji, znajdowanie okresu funkcji

Znaleźć okres podstawowy funkcji: \(y=\cos^4{x}-\sin^4{x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 16, matura 2021

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn \(\frac{cos\alpha}{1-\sin^2\alpha}\cdot \frac{1-cos^2\alpha}{sin\alpha}\) jest równy

A. \(\sin{\alpha}\)

B. \(tg\alpha\)

C. \(\cos{\alpha}\)

D. \(\sin^2{\alpha}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2015 (poziom podstawowy)

Jeżeli \(0°<\alpha <90°\) oraz \(tg\alpha=2\sin{\alpha}\), to:

A. \(\cos{\alpha}=\frac{1}{2}\)

B. \(\cos{\alpha}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

C. \(\cos{\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

D. \(\cos{\alpha}=1\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 14, matura 2014

Jeżeli \(\alpha\) jest kątem ostrym oraz \(tg\alpha=\frac{2}{5}\), to wartość wyrażenia \(\frac{3\cos{\alpha}-2\sin{\alpha}}{\sin{\alpha}-5\cos{\alpha}}\) jest równa:

A. \(-\frac{11}{23}\)

B. \(\frac{24}{5}\)

C. \(-\frac{23}{11}\)

D. \(\frac{5}{24}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2020

Kąt \(\alpha\) jest ostry i spełnia warunek \(\frac{2\sin{\alpha}+3\cos{\alpha}}{\cos{\alpha}}=4\). Oblicz tangens kąta \(\alpha\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Różnica \(\cos^2{165°} − \sin^2{165°}\) jest równa

A. \(-1\)

B. \(-\frac{3}{2}\)

C. \(-\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 32, matura 2022

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(tg{\alpha}=2\). Oblicz wartość wyrażenia \(\sin{2\alpha}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 19, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdego kąta ostrego \(\alpha\) wyrażenie \(\sin^4{\alpha}+\sin^2{\alpha}\cdot \cos^2{\alpha}\) jest równe:

A. \(\sin^2{\alpha}\)

B. \(\sin^6{\alpha}\cdot \cos^2{\alpha}\)

C. \(\sin^4{\alpha}+1\)

D. \(\sin^2{\alpha}\cdot (\sin{\alpha}+\cos{\alpha})\cdot (\sin{\alpha}-\cos{\alpha})\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.